Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny programAktuality

Regionálna prehliadka neprofesionálneho divadla mladých

Novohradské osvetové stredisko organizovalo prehliadku dňa 25.9.2021 v priestoroch Divadla B.-S.Timravy v Lučenci.

Fotogaléria - facebook
Tvorené zemou, hlinou nepálenou

Novohradské osvetové stredisko realizovalo v spolupráci s Domom Matice slovenskej v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2021 dňa 23.9.2021 podujatie s názvom „Tvorené zemou, hlinou nepálenou.“

Fotogaléria - facebook
NOVLITERO

Novohradské literárne osobnosti - literárna exkurzia dňa 11.9.2021 , trasa Vidiná (J. Noge) - Gregorova Vieska (M. Gáfrik) - Dobroč (I. Kusý) - Polichno n(B. S. Timrava)

Fotogaléria - facebook
NOVLITERO

Tvorivé dielne pre neprofesionálnych fotografov v dňoch 10. – 11. septembra (piatok-sobota) 2021 viedol lektor Jozef Ondzik v priestoroch NOS.

Fotogaléria - facebook
Leto s remeslom

Letné tvorivé dielne sme organizovali v dvoch turnusoch 12.-16.7.2021 a 9.-13.8.2021 v priestoroch Dielničky v sídle NOS.

Fotogaléria 1 - facebook

Fotogaléria 2 - facebook

Fotogaléria 3 - facebook
Medzinárodný novohradský folklórny festival

Novohradské Osvetové Stredisko v spolupráci s Mestom Lučenec organizovalo v dňoch 30.7.-1.8.2021 ďalší ročník obľúbeného folklórneho festivalu.

Fotogaléria - facebook - Galaprogram 30.7.2021 (piatok)

Fotogaléria - facebook - Galaprogram 31.7.2021 (sobota)

Fotogaléria - facebook - Gajdošská nedeľa 1.8.2021 (nedeľa)
CESTY DIVADLA

Novohradské Osvetové Stredisko v Lučenci organizovalo s podporou FPU projekt "Cesty divadla". V rámci projektu boli zrealizované divadelné ukážky predstavení a rôzne sprievodné podujatia vo forme tvorivých rozhovorov, besied, workshopov v mesiaci jún v Malej sále v sídle NOS v Lučenci.

Fotogaléria - Jaroslav Szabó (Veľmajster Jerry) a Katarína Mišíková-Hitzingerová z 17.6.2021:

Fotogaléria - facebook

Fotogaléria - DS TIMRAVA, 75. výročie vzniku z 11.6.2021:

Fotogaléria - facebook

Fotogaléria - Peter Janků, Miroslav Sekula a Arpád Szabó z 10.6.2021:

Fotogaléria - facebook
Tvorivé dielne - Obrazy z nepálenej hliny

Novohradské Osvetové Stredisko v Lučenci znovu otvorilo svoju "Dielničku" pre milovníkov tradičných ľudových remesiel i nových techník.
Témou tvorivých dielní pre verejnosť v temínoch 4.6.,11.6. a 18.6.2021 boli obrazy z nepálenej hliny - blata.

Fotogaléria 1 - facebook
Fotogaléria 2 - facebook

Fotogaléria z tvorivých dielní:
67. Hviezdoslavov Kubín

Novohradské Osvetové Stredisko v Lučenci organizovalo okresné kolá Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. V dňoch 2.-3.6.2021 v Malej sále v sídle NOS v Lučenci a 4.6.2021 okresné kolo v Centre voľného času v Poltári.

Fotogaléria - facebook

Fotogaléria:
Novohradská osveta virtuálne

Na základe opatrení ÚVZ SR bolo zakázané usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej či inej podoby. Preto sme sa opäť zamerali na virtuálny priestor https://www.facebook.com/novohradskaosveta
MÁJ

1. 5. 1. máj - príspevok

10. 5. Píšeme na diaľku – Literárny klub V.L.A.S. - virtuálny hosť - príspevok a tvorivé dielne - príspevok

14. 5. PIGA - príspevok

21. 5. Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj - videoprezentácia - príspevok


30. 5. Život po korone - videoprezentácia - príspevok


30. 5. Vŕbová píšťalka - videoprezentácia - príspevok


31. 5. Deň otváranie studničiek - videoprezentácia - príspevok

APRÍL

1. 4. Svetový deň vtáctva - príspevok

1. 4. Šoprle s makom - regionálna gastronómia - príspevok

2. 4. Pletenie veľkonočného korbáča - príspevok

3. 4. Paškrtnej sluha, čo by iba rezance jedol - rozprávku napísala B.S.Timrava - príspevok

3. 4. Kraslice z Polichna - videoprezentácia - príspevok

7. 4. Cesnak medvedí (Allium ursinum) - videoprezentácia - príspevok

9. 4. Regionálna súťaž Moderného tanca 2018 - videozáznam - príspevok

12. 4. Píšeme na diaľku – Literárny klub V.L.A.S. - virtuálny hosť - príspevok a tvorivé dielne - príspevok

14. 4. Jarná pochutina z prírody: Smrže - videoprezentácia - príspevok

20. 4. 50. rokov Divadelného súboru TIMRAVA - videozáznam - príspevok

22. 4. Deň Zeme - príspevok

24. 4. Kalendárne obyčaje: JURAJ - 24. apríl - videoprezentácia - príspevok

28. 4. 100. výročie vzniku Matice Slovenskej v Lučenci - príspevok

30. 4. Márnica v Prahe - príspevok
MAREC

3. 3. Gajdy a gajdošská kultúra - príspevok

5. 3. Ľudové stravovanie – pôstne jedlá - príspevok

10. 3. Píšeme na diaľku – Literárny klub V.L.A.S. - virtuálny hosť - príspevok a tvorivé dielne - príspevok

12. 3. Kalendárne obyčaje - Gregor - príspevok

19. 3. Zvyky a pranostiky na Jozefa videoprezentácia - príspevok

19. 3. SALÓN TVORBY - AMFO 2021 – 49. ročník, regionálne kolo - príspevok

21. 3. Smrtná nedeľa – videoprezentácia - príspevok

22. 3. Výtvarné spektrum 2021 - 58. ročník, regionálne kolo - príspevok

23. 3. AMFO 2021 - 49. ročník, regionálne kolo - príspevok
FEBRUÁR

1. 2. TIMRAVA 2021 – videoprezenzácia z odborného seminára (2017) 1. časť - príspevok

2. 2. Kalendárne obyčaje – Hromnice a Blažej - príspevok

3. 2. TIMRAVA 2021 – Krajom Timravy k 70. výročiu úmrtia spisovateľky, Boženy Slančíkovej-Timravy:
Fašiangové recepty z Kuchárskej knihy, rozprávka Paškrtnej sluha, čo iba rezance mal najradšej - príspevok

4. 2. Fašiangové tance (Káčerov, Ručníkový, Srdiečkový) - príspevok

5. 2. Spomíname na Paľa Bútora - videoprezentácia - príspevok

8. 2. Hrnčiarstvo na území Novohradu a Gemer-Malohontu v období stredoveku a včasnom novoveku
- online vysielanie prednášky PhDr. Alexandra Botoša - príspevok

12. 2. TIMRAVA 2021 – videoprezenzácia z odborného seminára (2017) 2.časť - príspevok

15. 2. Fašiangy v Radzovciach - videozáznam - príspevok

16. 2. Fašiangy v Príbelciach - videozáznam - príspevok

19. 2. Pochovávanie basy, Popolcová stred - príspevok

22. 2. Píšeme na diaľku – Literárny klub V.L.A.S. - virtuálne - príspevok
JANUÁR

18. 1. Píšeme na diaľku – Literárny klub V.L.A.S. - virtuálne a virtuálny hosť - príspevok

19. 1. Novohradská osvetárska „jednohubka“ – historická: Bitka pri Lučenci - príspevok

20. 1. Fašiangy – BURSA v Hradišti - zaznamenal kronikár Martin Žilák - príspevok

21. 1. Vybrali sme z nášho Kalendára výročí... – Július Noge, literárny historik (90. výročie narodenia)
a 100. výročie slovenského filmu - príspevok

22. 1. Deň maďarskej kultúry - literárno-dramatické pásmo v spolupráci s OV Csemadok a ZO Csemadok Fiľakovo (live stream) - príspevok

25. 1. Kalendárne obrady a zvyky – Obrátenia Pavla - príspevok

26. 1. Sila osobnosti – cesta pevnej osobnosti bez drog - príspevok

27. 1. TIMRAVA 2021 – Krajom Timravy, Kalendárium. (70. výročie úmrtia spisovateľky, Boženy Slančíkovej-Timravy) - príspevok

28. 1. Fašiangy v Utekáči - zaznamenal Jozef Midler v kronike sklárne - príspevok

29. 1. DS Timrava: Chodíte sem často? – divadelné predstavenie (video) - príspevok


Informácie k podujatiam realizovaným v uplynulých rokoch - Archív