Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
LITERÁRNY KLUB

Každoročná prezentácia tvorby členov literárneho klubu pri NOS v Lučenci, ktorého skratka V. L. A. S. znamená Vreckové letisko anjelskych snov, dýchala vianočnou atmosférou. V pondelok 20. decembra 2010 sa stretli v priestoroch Novohradského osvetového strediska. Tento krát to nebolo tradičné Letisko pre sny, ale skôr by sme ho nazvali Letisko bez snov. Šetrí sa na všetkom, ale napriek tomu sa koncoročné stretnutie vydarilo. V roku 2011 si LK pripomenie 20. výročie založenia.

Tvorivá dielňa - šúpolie

Dňa 3.12.2010 sa v Dielni ľudových remesiel pri NOS Lučenec zišli v tvorivej dielni so zameraním na výrobu postavičiek zo šúpolia žiaci ZŠ Vajanského Lučenec a lektorkou bola opäť pani Rechtoríková z Poltára.

Tvorivá dielňa - šúpolie

Dňa 19.11.2010 sa v Dielni ľudových remesiel pri NOS Lučenec uskutočnila tvorivá dielňa so zameraním na výrobu postavičiek zo šúpolia. Účastníčky dielne boli študentky PaSa Lučenec a lektorkou bola pani Rechtoríková z Poltára.

Tvorivá drotárska dielňa

Dňa 5.11.2010 sa v Dielni ľudových remesiel pri NOS Lučenec uskutočnila tvorivá drotárska dielňa so zameraním na hviezdičky z drôtu. Lektormi boli kolegovia Magda Slivková a Mgr. Andrej Stollman zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.

Divadelné šantenie - Happening

Otvorenie Divadelnej jesene 2010 sa konalo dňa 14.10. v uliciach mesta Lučenec.


Theatre autumn - 20th Jubilee


Podujatia v rámci projektu "Divadelná jeseň" sú realizované s finančnou podporou IVF

Bulletin k podujatiu Divadelná jeseň 2010

POCTA ETNOMUZIKOLÓGOVI zo Zeleného

Organizátori – BBSK-Novohradské osvetové stredisko Lučenec a Mesto Poltár – vzdali hold významnej osobnosti Novohradu, etnomuzikológovi PhDr. Ladislavovi Lengovi. Spomienkovou slávnosťou s bohatým kultúrnym programom venovanou 80. výročiu nedožitých narodenín si presne v deň jeho narodenia, 8.10.2010, pripomenuli tohto výnimočného a veľmi obľúbeného človeka, hudobného pedagóga a vedca. Jeho meno nesie súťaž výrobcov ľudových nástrojov, ktorá sa už od roku 1975 koná v rámci Folklórnych slávností v Detve. Bol zakladajúcou osobnosťou slovenskej organológie. Pri tejto príležitosti bola na znak pocty slávnostne odhalená pamätná tabuľa a vydaný pamätný list len v počte 40 ks, vlastnoručne podpísaný Prof. Jánom Kulichom, akad. sochárom. Viac informácií z podujatia a bulletin.

Zhudobnené verše 2010

Tento rok sa uskutočil už šiesty ročník Celoslovenského festivalu Zhudobnených veršov v termíne od 30. septembra do 2. októbra 2010. Viacdňový festival je prehliadka zhudobnenej národnostnej poézie v jazyku maďarskom. Počas festivalu sa predstavili sólisti aj hudobné skupiny z celého Slovenska. V tomto roku na festivale sa zúčastnilo celkom 10 účinkujúcich od Veľkých Kapušian až po Komárno (Indusztria Duó, Saróka Liliána, Kelemenovci, Takács Krisztina, Hud.skup.Gondola, Foglár Gábor, Hud. skup. Aranymetszés, Óváry Anna, Hud.skup. Horňák Marek a Zsuzsa, Farkas Csaba, Divadlo Apropó).

Hostia festivalu boli známi protagonisti tohto žánru Beregszászi Olga a Bródy János z Maďarska. Počas festivalu účastníci vystúpili v Lučenci, v Radzovciach, v Šalgótarjáne a vo Fiľakove. Organizátori pripravili celkom 5 vystúpení. Programy sa stretli s veľkým diváckym záujmom a ako sa ukázalo aj takáto netradičná forma vie osloviť diváka a má svoju opodstatnenosť v kultúnom živote.
Organizátori pripravujú ďalší ročník v roku 2012.

SEVER K JUHU

Sobota 25. septembra patrila spájaniu svetových strán. V Spišskej Novej Vsi sa konalo stretnutie dvoch literárnych klubov – toho spišského a lučenského. Podujatie s názvom Sever k juhu odštartovalo dopoludnia spoločným sedením v priestoroch Spišského osvetového strediska, kam sa do maličkej miestnosti vtesnalo cez 20 poetických duší. Literárny klub V.L.A.S. zastupovali lektorka klubu Hanka Košková a autori Vlaďka Ďurákova a Martin Dzúr. Po naozaj dlhom zvítavaní prečítal v tvorivo elektrizujúcej atmosfére každý z prítomných niečo zo svojej tvorby, ktorú následne hodnotili jeho kolegovia. Diskusie sa viedli až do neskorých poobedňajších hodín, takže neostalo mnoho času a mohol sa začať večerný program, ktorý uviedol hostiteľ Ján Petrík, duša Spišského literárneho klubu. Na autorskom čítaní, ktoré sa odohralo v útulnom prostredí miestneho Domu Matice slovenskej, sa postupne predstavili všetci zástupcovia lučenského literárneho klubu a domácu stranu zastúpili Matej Horbal, Júlia Čurillová a Pavol Garan. Keďže čas bol neúprosný, po večernom programe už ostával priestor len pár slov a nočná cesta domov s hlavami plnými príjemných spomienok. Plagát k stretnutiu.

Výstavy - Koliesko 2010

Fotogaléria z výstav organizovaných v rámci Kolieska 2010
FUJARISTOVA PIESEŇ a AKO SA DETI OBLIEKALI

Novohradský folklórny festival

Tohtoročný Novohradský folklórny festival trval tri dni (30. júl – 1. august 2010). Otvorenie festivalu sa uskutočnilo už tradične pod hradom Šomoška v Maďarsku. Na Slovensku sa festival konal počas dvoch dní. Prvý deň (31.7.) v Lučenci - slávnostný galaprogram s vystúpeniami okrem slovenských (Ipeľ Lučenec, Nógrád Radzovce, Rakonca Fiľakovo) a 6 zahraničných súborov (ARISTOTELIS – Grécko, ORAVAN – SR, SBANDIERATORI DUCATO CAETANI – Taliansko, UNICERSITY 2 – Gruzínsko, TROY O´HERLIHY – Írsko, ELENCO FOLKLORICO SAN LORENZO – Paraguaj). Sprievodnými podujatiami prvého dňa boli aj jarmok ľudových remesiel v parku a krojovaný sprievod mestom. Druhý festivalový deň (1.8.) pokračoval v Radzovciach.
Organizátori festivalu – Mesto Lučenec, Župná knižnica Balassi Bálinta a Osvetové stredisko Šalgótarján, Banskobystrický samosprávny kraj a Novohradské osvetové stredisko Lučenec – sa tešia na vašu návštevu. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku.

Poipeľský umelecký festival

Počas dvoch víkendových dní – 17.-18. júla 2010 nebolo horúco len vonku, ale aj v srdciach celkom 300 účinkujúcich. Jubilejný X. ročník sa konal v Radzovciach. Dva v jednom, aj tak by sa mohla charakterizovať výnimočnosť podujatia, nakoľko v rámci umeleckého festivalu sa uskutočnil aj gurmánsky, a to VII. Novohradský gulášový festival. Sobotňajší deň ukončil koncert skupiny MAG DUO.

Nedeľňajší program začal slávnostnou sv. omšou v rím.- kat. kostole. Pokračoval popoludní v amfiteátri pri kaštieli. V galaprograme nazvanom „Folklór Novohradu“ vystúpili detské folklórne súbory (Pitypang z Lučenca, Kis Nógrád z Radzoviec, Kisgömböc zo Somoskőjfalu), žiaci zo ZŠ Radzovce, folkklórne súbory (Karancs z Karancslapujtő, Ipeľ z Lučenca, Muskátli z Varsáňa, Iglice zo Szécséňa, Nógrád Radzovce), spevácky zbor Jázmin z Radzoviec, spevácke skupiny (Mezeicsokor Fiľakovské Kováče, Kéknefelejcs Rapovce, Gyöngyvirág Čakanovce) a citarová skupina z Neniniec. V podvečer nasledoval program „Hudba bez hraníc“ a vystúpili v ňom majstri ľudovej hudby (Agócs Gergely, Lakatos Róbert a ď.). Záverečnou bodkou festivalu bol koncert populárnej skupiny ZANZIBAR, ktorý skončil až v neskorých nočných hodinách.

Palócky ľudovoumelecký tábor

Aj tohtoročný, v poradí už VI. ročník podujatia podporujúceho kultúru národnostných menšín sa konal už tradične v rekreačnom stredisku Látky - Prašivá. Tábor sa konal v dňoch 5. – 9. júla 2010 a zúčastnilo sa ho 60 detí z Lučenca, Fiľakova, Radzoviec a z Maďarska. Ľudové tradície a remeslá vyučovalo celkom deväť lektorov: tanec ( Kuzma Péter, Schnelczer Tünde, Paluch Norbert, Percze Piroska), hrnčiarstvo (Anderko Andrea), výrobky zo šúpolia (Molnár Monika), viazanie pálky (Benko Pavel), rezbárstvo (Nagyferenc Katalin) a pečenie perníkov ( Benko Júlia). Podľa vyjadrenia vedúceho tábora p. Karola Galcsíka, ktorý vlastne prišiel s návrhom na organizovanie táborov, je záujem detí z roka na rok väčší. Podujatie je vlastne pokračovaním táborov, ktoré sa konali v Obručnej, začali v roku 1993 a organizovali sa každoročne až do roku 1999, kedy bol tábor zrušený. Obnovenie nastalo opäť v roku 2005 a miestom sa stali už spomínané Látky. Deti sa tešia nielen na tvorivé dielne či rozlúčkový - štvrtkový večer s vatrou, ale aj na záverečný program. Vtedy sa koná postavenie pamätného stĺpa a v podstate surový kmeň deťom vždy daruje vedúci rekreačného strediska p. Brezovický. Počas tábora ho deti spoločne opracúvajú, hotový stĺp slávnostne postavia a nakoniec zostáva v tábore.

Literárno-hudobné pásmo pri príležitosti osláv
sviatku sv. Cyrila a Metoda

Sprievodný program k oslavám, v rámci ktorého sa predstavila vokálna skupina Sklo z Bratislavy, sa konal 5. júla 2010 v Rím.-kat. kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári.

Výstava Anny Brijakovej „Môj farebný svet"

... pri príležitosti životného jubilea autorky. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 31. mája 2010 v Malej galérii Domu Matice slovenskej v Lučenci.

Krajská tvorivá dielňa pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov

sa uskutočnila v termíne 14. – 16. máj 2010 v rekreačnej oblasti Kokava –línia, chata Ipeľ.

Lektori stretnutia:
Neprofesionálni výtvarníci – Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Neprofesionálni fotografi – Mgr. Miroslav Zaťko
Neprofesionálni filmári – Mgr. art. Ľubomír Viluda a Mgr. art. Ivan Kršiak

Výtvarná sekcia bola tematicky zameraná na akvarel ľubovoľného námetu, experiment a výtvarné hry. Cieľom bolo využívať prirodzené vlastnosti materiálu, kombinovať výtvarné techniky, experimentovať a tak umocňovať výtvarnú hodnotu prác. Fotografická sekcia: Fotoreportáž, Prvky fotografického designu a Veľkosť obrazov , Video sekcia: Klip. Galéria: http://picasaweb...

Heligonky nad Budinou 2010

XVII. ročník regionálnej prehliadky sólistov heligonkárov sa uskutočnil 8. mája v Kultúrnom dome Budiná.

SLOVO DALO SLOVO

Tak nazvali organizátori jarný literárny víkend pri príležitosti Svetového dňa kníh a autorských práv. Prvý deň (23. apríla) bol venovaný autorskému čítaniu a autori boli rozdelení do troch blokov. Martin Dzúr, ako literárny kritik, využil svoje kontakty a podarilo sa mu. Prišli traja významní hostia - autori spod Tatier: Peter Prokopec, Penelope Toomey a Gabriela Pavlíková.

Z členov nášho LK prezentovali svoju tvorbu: Hana Košková, Katarína Mišíková, Jozef Trtol, Vladimíra Ďuráková, Martin Dzúr, Štefánia Drastíková, Monika Račková, Feri Széplaky a Marta Gálová. Viac sa dočítate v rubrike venovanej literárnemu klubu V.L.A.S.

Druhý deň (24. apríla) sa v priestoroch NOS konala tvorivá dielňa. Viedla ju Penelope Toomey a témy, ktoré zvolila boli nielen zaujímavé.
Podujatie zorganizoval Literárny klub pri BBSK-Novohradskom osvetovom stredisku Lučenec v spolupráci s OZ Timrava a Mestom Lučenec – Oddelenie kultúry.

Detský festival ľudovej hudby 2010

Dňa 22. apríla 2010 sa v Kultúrnom dome v Haliči konala regionálna súťažná prehliadka detskej ľudovej hudby. Najlepší postupujú na krajské kolo.

Spevácke skupiny:
- Yraef Romani luluďi - Kokava nad Rimavicou, Lovinobaňa - CENA POROTY a postup
- Zvonček - ZŠ Vajanského, Lučenec - postup
- Furmanky od heligonky - ZŠ Cinobaňa - postup
- DFS Kokavan - ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou - postup

Inštrumentalisti:
- Miroslav Gábor (fujara) - ZŠ s MŠ Halič - postup

Ľudové hudby:
- Žiacka ľudová hudba Lúčina - Základná umelecká škola, Poltár - postup

Sólisti speváci:
- Soňa Ňuňuková - ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou - postup
- Barbora Jackuliaková - ZŠ Školská 1, Fiľakovo - postup

O CENU PRIMÁTORA MESTA A RIADITEĽKY NOS

Dňa 16. apríla 2010 sa v Dome kultúry B.S.Timravy v Lučneci uskutočnila regionálna prehliadka v modernom tanci. Najlepší z každej kategórie postupujú na krajské kolo do Žiaru nad Hronom.

Výsledky JUNIORI:
- STORM pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, scénický tanec
"Hallo" - Cena riaditeľky NOS a postup na krajskú súťaž
- K3N pri ZŠ s MŠ Utekáč, open choreografia "Rituál dažďa" - postup
- SINELLA Fiľakovo, hip-hop, malá choreografia "Black coffee" - postup

Výsledky MLÁDEŽ:
- WANTED Lučenec, hip-hop "School time" - Cena
primátora mesta Lučenec a postup na krajskú súťaž
- UNIVERSAL Fiľakovo, hip-hop "Visval shock" - postup
- DETI ULICE, CESPOM Lučenec, hip-hop "Naša klasika" - postup
- KUKI DANCE Fiľakovo, hip-hop "Dancing forever" - postup

56. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 8. apríla 2010 organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci regionálnu súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie 56. Hviezdoslavov Kubín.

Po úvodnom predstavení detského recitačného kolektívu Storm sa recitátori rozdelili na dve skupiny. Jednu skupinu tvorili recitátori I. a II. kategórie a hodnotila ich porota v zložení Mária Palúchová, Mgr. Arpád Szabó a Klára Volentová. V druhej skupine boli recitátori III. a IV. kategórie a tých pozorne sledovala porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. art. Katrína Mišíková a Jarmila Siváková. Podľa vyjadrenia členov poroty bola súťaž príjemným prekvapením hlavne v prednese prózy v I. a II. kategórii. Zaujali najmä ocenení recitátori veľmi dobrými výkonmi, dramaturgiou, hlasovými a recitátorskými dispozíciami. Porota konštatovala, že aj interpretácia poézie a prózy v III. a IV. kategórii bola na veľmi dobrej úrovni. Na vhodne zvolených textoch recitátori ukázali, čo im hovorí zvolená literárna predloha. Kvalita prednesov potvrdila udržanie úrovne z predošlých rokov. Výsledky tu.

ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA 2010

BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Mesto Poltár – Kultúrne stredisko organizovalo 30. marca 2010 v Dome kultúry v Poltári regionálnu prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Rozprávková skrinka. Na tejto prehliadke sa predstavilo 10 detských divadelných súborov a mali sme možnosť vidieť 8 inscenácii a tri scénicke miniatúry.

Ďakujeme mestu Poltár, ktoré nás hostilo vo svojich priestoroch a poskytlo pre účinkujúcich občerstvenie i ceny. Cenu primátora mesta Poltár získal súbor Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou za miniatúru Starosti s vajcom.

DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, DDS Budíček pri ZŠ s MŠ Utekáč, DDS SME! pri ZŠI pre sluch. postihnutých Lučenec a DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lučenec postupujú na krajskú prehliadku DDT Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom. Výsledky a vyhodnotenie.


Súťažiaci postupujúci na krajskú prehliadku.

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v jazyku maďarskom

Dňa 10-11. marca sa konalo v Lučenci okresné kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v jazyku maďarskom. Zúčastnilo sa 80 recitátorov, z toho poéziou sa prezentovalo 46, ostatní si zvolili prózu. Najlepší z každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo. Výsledky tu.

Stretnutie štúdia amatérskej fotografie

Dňa 6. marca 2010 sa v priestoroch Novohradského osvetového strediska uskutočnilo stretnutie štúdia amatérskej fotografie. Dopoludňajšie hodiny boli zamerané na prácu v plenéri, fotilo sa v meste na tému architektúra a reportáž. Od 12. hod. bola prezentácia fotografií na veľkoplošnej obrazovke pod odborným okom lektora stretnutia Mgr. Miroslava Zaťka z Banskej Bystrice, spojená s konfrontáciou a diskusiou. Autormi fotografií sú Marcel Mižúr a Jozef Beňovský.

Opäť vydarený ples

Tradičný fašiangový ples Csemadoku tohto roku sa konal 13. februára v priestoroch Reduty. Ples s najbohatšou tradíciou v našom meste nesklamal ani tento rok. O skvelú náladu sa postarala skvelá hudba Fairplay z Rimavskej Soboty, členovia Kármánovho divadla ale nepochybne zlatým klincom programu bolo vystúpenie populárnej skupiny Fiesta z Maďarska. Vďaka sponzorom bola tombola bohatá aj tento rok , začo im patrí poďakovanie . Hostia obsadili priestory Reduty po posledného miesta, zabávali sa až do ranných hodín, a už teras sa tešia na ďalší ročník.
Organizátormi podujatia boli Csemadok Novohradský oblastný výbor a BBSK Novohradské osvetové stredisko v Lučenci

Do pozornosti!

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci práve vydalo „Kalendár výročí a Katalóg kultúrno-spoločenských podujatí 2010“. Kalendár by mohol byť vhodnou pomôckou pre čerpanie námetov, nakoľko rok 2010 je bohatý na významné výročia osobností a udalostí z nášho regiónu, ktoré si zaslúžia, aby sme si ich aj takouto formou pripomenuli. Či tento zdroj informácií využijú obce alebo školy, bude záležať už len na nich, ale pri plánovaní akcií, radi pomôžeme. Katalóg podujatí obsahuje aktivity tých obcí alebo usporiadateľov, ktorí zaslali podklady. Veríme, že v budúcnosti ich bude ešte viac. Zámerom katalógu je nielen propagácia jednotlivých akcií v okresoch Lučenec a Poltár, ale aj prehľad o činnosti obcí v oblasti kultúry a v neposlednom rade aj informácia pre návštevníkov podujatí. Uvedený materiál obdržia všetky obce regiónu, ale bude k dispozícii aj v NOS Lučenec.