Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
BLAHOŽELÁME!

Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci si v sobotu 29. 11. 2014 prevzala v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v Šalgotarjáne vyznamenanie „Na pamiatku Anny Hugyeczovej“. Ocenenie jej odovzdala Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku.
Cenu „ZA NAŠU NÁRODNOSŤ A ZACHOVÁVANIE TRADÍCIÍ“ založili v roku 2004, na pamiatku Aničky Hugyeczovej, ktorá vo svojej rodnej dedine Veňarec a v Novohradskej župe vykonala pre slovenskú národnosť záslužnú prácu. Jej životné dielo je príkladom pre nasledujúce generácie. Nech táto cena patrí vždy len takej osobe, ktorá kráča v jej šľapajách a ktorá si ju svojou prácou vyslúžila.
Podujatie zorganizovala Slovenská samospráva Novohradskej župy, Združenie novohradských a hevešských Slovákov. Slávnostný príhovor mala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbeta Hollerová Račková. Nechýbalo vystúpenie Ľudovej hudby Svrčkovci, speváckej skupiny sestier Komjáthiových či FS Mladosť z Banskej Bystrice.


Deň boja proti drogám

Fotogaléria z podujatia realizovaného Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s mestom Lučenec a NOS Lučenec dňa 21.11.2014 na Kubínyiho námestí v Lučenci.


Regionálna prehliadka DOS 2014

Galéria z 8.novembra 2014, Divadlo B.S.Timravy v Lučenci.Na prehliadke sa prezentovali: DS Timrava Lučenec s hrou Test-Amen-T, DOS Havkáči Tomášovce s hrou Turcaret, Lupočská divadelnícka mládež Strašidlá s hrou Zajace ... a Divadlo Stužka Kokava nad Rimavicou s hrou Hriech. Po každom predstavení prebiehal rozborový seminár pod odborným vedením lektora Mgr. Dušana Krnáča. Podujatie je súčasťou programu Divadelnej jesene.


Výstava fotografií členov OŠ AMFO

Fotogaléria z vernisáže výstavy fotografií členov OŠ AMFO pri NOS Lučenec dňa 31.10.2014, Dom Matice slovenskej v Lučenci. Výstava trvá od 31.10. do 14.11.2014.


DIVADELNÁ JESEŇ 2014

Slávnostné otvorenie Divadelnej jesene sa konalo 22. októbra 2014. Pre zlé počasie bol program presunutý do Divadla B.S.Timravy v Lučenci, kde sa publiku predstavili Teátro komika so skrátenou verziou svojho "Príbehu rytiera" a zahraničný hosť, pohybové divadlo Teatr Formy z Wroclaw (PL). Festival divadla je realizovaný s finančnou podporou Vyšehradského fondu.


Celoslovenský festival zhudobnených veršov

V našom regióne sa konal už ôsmy ročník Celoslovenského festivalu zhudobnených veršov, prehliadka skupín a sólistov, prezentácia zhudobnenej národnostnej poézie v jazyku maďarskom. Viacdňový festival nie súťažnou formou dáva možnosť na konfrontáciu špičkových skupín a sólistov, ale aj začiatočníkov, pritom chce inšpirovať ďalších záujemcov a talenty, aby sa venovali interpretovaniu zhudobnenej národnostnej poézie. Festival vyhlasuje dvojročne Republiková rada Csemadoku. Organizátormi podujatia boli Csemadok - Novohradský oblastný výbor so sídlom v Lučenci, Základná organizácia Csemadoku vo Fiľakove a BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.

Tohtoročný festival sa konal v dňoch 18.-19. októbra vo Fiľakove. Galaprogramu sa zúčastnilo celkom 7 účinkujúcich od Komárna až po Kráľovský Chlmec. Hosťom festivalu bola hudobná formácia Balkan Fanatik z MR.


Lučenskí literáti na SLOVOMfeste

Banskobystrický festival sa konal 3. a 4. októbra 2014. Heslom prvého ročníka bolo „Tvoriť a byť (o)tvorený!“. Nápad zorganizovať podujatie slova, hudby, divadla a p., sa zrodil z podnetov Marcela Páleša a autorov zoskupenia Generácie Nula. Čas na prezentáciu tvorby literárnych klubov bol určený v piatok 3.10. od 15.00 do 18.00 hod. v Cult Clube na Huštáku. Predstavili sa štyri LK z Liptovského Mikuláša, Rimavskej Soboty, Lučenca a Levíc. Náš LK VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci reprezentovalo sedem autorov. Okrem lektorky klubu, spisovateľky Hany Koškovej, to boli Martin Dzúr, Eva Kmeťová, Ľubomír Činčura, Štefánia Drastíková, Igor Líška a Vladimíra Ďuráková. Súčasťou podujatia bolo vystúpenie folkloristu Vladimíra Homolu a dokument Letom-svetom cestovateľa Jaroslava Burjaniva.


Výtvarné spektrum 2014

Adela Balázsová, členka OŠ AVT pri NOS pri preberaní Čestného uznania na celoštátnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Trenčín 5. Septembra 2014

Na stiahnutie: zoznam diel a vyhodnotenie


KOLIESKO 2014

Osvetársky dvor

Kokava nad Rimavicou a Koliesko patria k sebe ako patril Paľo Bútor k folklóru. Ani XXIV. ročník festivalu ľudovej kultúry nesklamal. Začal 31.7. a končil 3.8.2014. Štyri dni sa milovníci tradícií a folklóru mohli tešiť z ponuky bohatej kultúrnej obživy. Každý rok prekvapia organizátori „dákou“ novinkou. Tou tohtoročnou bol nový okruh. Vznikol spojením remeselníckej uličky s hlavnou a viedol cez záhradu za synagógou, v ktorej bol aj dvor osvetársky. Práve o ňom chceme viac napísať, nakoľko Novohradské osvetové stredisko v Lučenci tu realizovalo až tri projekty.


Dvora Paľa Bútora

DVOR PAĽA BÚTORA. Trval dva dni, začal v piatok o 18.00 hod. a končil v sobotu večer. Otvorila ho riaditeľka NOS, Mária Ambrušová. Vo svojom príhovore vysvetlila, prečo práve Bútorov dvor. Kokavčania, či folkloristi po celom Slovensku Pavla Bútora dobre poznali. Vlani nás náhle opustil a my nechceme zabudnúť, ale spomínať a pripomínať si ho, ako človeka a kamaráta. Preto začala tradícia spomienok a stretnutí na výraznú osobnosť slovenského folklóru.

V sobotu program moderoval jeho kamarát Roman Malatinec a vyzýval všetkých, ktorí by si chceli na Paľka zaspomínať, mohli tak urobiť na malom javisku. Z tých, ktorí tak urobili, treba spomenúť Jaroslava Spišiaka, Ľubomíra Tatarku, Igora Kovačoviča, Tibora Kobličeka, Pavla Bielčika, Janka Blahutu, heligónkarov z Klenovca, FSS Rovina z Dlhého Klčova, starosta Andrej Kulik a Ľubica Zubková..., všetkým aj takto ešte raž ďakujeme.

Na stole bol k dispozícii aj bulletin „Kot zmo sä tak zišli...“ a ďakujeme ešte raz Paľovým kamarátom, ktorí pomohli pri jeho zostavovaní – Jozef Burič, Vilo Korenčík, Emil T. Bartko, manželia Zvarovci a obci Dlhé Klčovo.

Projekt sa konal s finančnou podporou MK SR.


Od fruštiku po havranku

Tradičné jedlá dňa 2.8. 2014 pripravovala obec Cinobaňa na čele so starostom Jozefom Melicherom, šarmantnou Silviou Očovanovou a kuchárkami – Annou Špakovou, Annou Chamulovou, Elenou Pikovou, Ľubicou Adámekovou a Margitou Očovanovou. A čo sa jedlo? Na fruštik to bola melta a nefalšované sódovníke, robené na klasickej „mašine“, teda šporáku priamo pred očami divákov. Chleba s masťó a cibuľó sa podávalo na desiatu, kto nechcel mohol si vybrať chlieb s domácim, malinovým lekvárom. Demikát alebo po kokavsky stieranka to bol obed spolu s herovcami. Na olovrant – havranku sa rozdávali dupčiaky.

Projekt sa konal s finančnou podporou MK SR.


Gate držia opasok a na nohách sú krpce

Už tretí rok predstavujeme jednotlivé časti ľudového odevu – kokavského kroja. Keďže to robíme už tri roky, chceli sme predstaviť tri časti kroja z dvoch tradičných materiálov – plátna a kože, ktorých výrobu ukazovali dvaja remeselníci. Rozália Murínová tkala na krosnách a kto chcel, tomu dovolila posadiť sa a pričuchnúť k remeslu. Ľubomír Medveď z Čierneho Balogu ukazoval, ako sa vyrába kožený opasok s typickou kokavskou štvorcovou mosadznou prackou a predviedol svoju zručnosť pri výrobe krpcov. Aj z tohto projektu si mohli návštevníci odniesť bulletin, alebo malý kožený suvenír s logom festivalu Koliesko od Ľubka Medveďa.

Nebolo to ale všetko. Snažili sme sa tento projekt ešte viac zatraktívniť a podarilo sa. Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov pre obec Kokavu nad Rimavicou sa vydaril. Prítomný bol aj zástupca rekordov p. Igor Svítok, ktorý odovzdal dva certifikáty. A že za čo? Za najväčšie gate a najväčšie krpce. Pani Murínová ušila gate takých rozmerov (dlhé 154 cm a pás 182 cm), že takéto gate ešte na Slovensku nikto nevyrobil a Kokava tak získala svoj prvý rekord. Len aby sme v hanbe nezostali, povedal si Ľubomír Medveď a vyrobil také krpce, že nemajú páru. Dlhé boli 38 cm a p. Svitok určil číslo ich veľkosti ako 38/60. Takto Kokava nad Rimavicou získala svoj druhý rekord.

Projekt sa konal s finančnou podporou MK SR.


Maľovaná tradícia - výstava Gabriela Kuráka

Výstava sa konala 1.-10.augusta 2014 v Kokave nad Rimavicou v rámci programu festivalu Koliesko.


Od ľanu po plátno - výstava Ľubomíry Žilkovej

Výstava sa konala 1.-10.augusta 2014 v Kokave nad Rimavicou v rámci programu festivalu Koliesko.


Palócky ľudovoumelecký tábor

X. ročník podujatia podporujúceho kultúru národnostných menšín sa uskutočnil už tradične v rekreačnom stredisku Látky - Prašivá. Tábor sa konal v dňoch 28. 7. – 1. 8. a zúčastnil sa ho rekordný počet detí , celkom 65 z Lučenca, Fiľakova, Rimavskej Soboty a z Maďarska. Ľudové tance a remeslá vyučovalo celkom 6 lektorov: hrnčiarsku dielňu (Gyetvai Zsuzsa), výrobu sviečok (Benko Tünde), kožené výrobky (Kovács Csilla), rezbárstvo a vyrezávanie stĺpa (Nagyferenc Kati), maľovanie na nábytok (Benko Pál), tanec a spev ( Paluch Norbert a Percze Piroska). Karol Galcsík, organizátor a vedúci tábora zhodnotil aj ten tohtoročný, jubilejný ako úspešný. Tvorivé dielne boli zaujímavé a inšpiratívne.
Rozlúčkový program sa konal až tradične predposledný deň - večer pri vatre, kde si zaspievali účastníci s hudobnou skupinou Kelemenovci z Lučenca.


XIX. Novohradský folklórny festival

Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Lučenec pripravili už XIX. ročník Novohradského folklórneho festivalu. Dňa 25. júla 2014 sa na slávnostnom galaprograme na amfiteátri v Lučenci prezentovali folklórne súbory: FS Ipeľ Lučenec, FS Nógrád Radzovce, FS Kokavan Kokava n/R, FS Jánošík Fiľakovo, FSk Rozmarín Pliešovce, FS Krtíšan Veľký Krtíš, FS Hriňovčan Hriňová, UFS Mladosť Banská Bystrica, FS Vreteno Kysáč Srbsko a FS KUD Branko Radičevič Srbsko.


Poipeľký umelecký festival

Jeho XIV. ročník sa uskutočnil vo vynovenom areáli počas víkendu, v dňoch 19. – 20. júla v Radzovciach. V sobotu sa festival začal už tradične na nádvorí, pri kaštieli 11. ročníkom súťaže vo varení gulášu „ Novohradský gulášový festival“. Po vyhlásení súťaže sa začala ľudová veselica na nádvorí, do tanca hrala hudobná skupina Relax. Druhý festivalový deň začal o 10.00 sv. omšou v rímsko-katolíckom kostole, kde vystúpila miestna spevácka skupina Jázmin. Festival pokračoval v poobedňajších hodinách v amfiteátri pri kaštieli a v programe Folklór Novohradu.


Krajská tvorivá dielňa amatérskej výtvarnej tvorby,
fotografie a filmu

Fotogaléria - Banská Štiavnica, dňa 13.-15.6.2014


Spievanky a veršovačky

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporadúva pod názvom Slovenské spievanky a veršovačky už 18 rokov pre slovenské deti a mládež v Maďarsku, celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy. V prvej etape XVIII. ročníka súťaže sa uskutočnili regionálne kolá v Síleši, Pitvaroši a Níži, z ktorých do celoštátneho kola postúpilo viac ako sto spevákov a recitátorov z rôznych kútov krajiny. Konalo sa v piatok 6. júna 2014 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte a otvorila predsedníčka ZSM, Ruženka Egyedová- Baráneková. V porote sedeli aj zástupcovia z nášho regiónu, Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a Mgr. Milada Bolyošová. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.


O zlatú guličku

OZ PRVÁ ISKRA Utekáč pod vedením Milana Pupalu bolo hlavným organizátorom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 30. mája 2014 v MKS Utekáč. Zámerom prvého ročníka bolo stretnutie finalistov súťaže detských spevákov ľudovej piesne pod názvom „O zlatú guličku“. Zúčastnili sa ho viacerí a nechýbal ani prvý finalista Miroslav Nosáľ. Pozvanie prijala starostka obce. Dušan Kubinec všetkým zúčastneným hodnoverne potvrdil, kedy, prečo a ako vznikla táto súťaž. Informoval aj o peripetiach názvu. Keďže jazykovedci trvali na svojom, po viacerých rokoch súťaže, sa zmenil názov gulička na spisovnú „guľôčku“. Ale pôvodný názov bol technický, guličkári boli majstri svojho remesla ....

Foto: Z archívu Darina Pantuola-Kubincovej: Slovenská televízia Mlynská dolina v Bratislave. Darina Kubincová a Miro Nosáľ - rok 1970 a 1972.


Heligónky nad Budinou

Fotogaléria z XXI. ročníka regionálnej prehliadky sólistov heligónkarov z dňa 3.mája 2014 v Kultúrnom dome Budiná.


O ceny primátorky mesta a riaditeľky NOS

Pod týmto názvom sa v Lučenci konala 24. apríla 2014 v Divadle B.S. Timravy regionálna súťažná prehliadka v modernom tanci. Súťaž otvorili spoločne Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec. Súťažilo sa v troch kategóriách – deti, juniori a mládež. Aj na tomto ročníku boli zastúpené viaceré tanečné kategórie: malé choreografie, hip - hop, open choreografie, mažoretky, scénické choreografie a národné tance. Odborná porota pracovala v zložení Iveta Hrivnáková, Štefan Chlebo a Pavel Imre - výsledky.


Detský festival ľudovej hudby

Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa konala 16. apríla 2014 v kultúrnom dome Halič. Podujatie otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS. Prihlásených bolo celkom 18 súťažiacich, z toho 5 speváckych skupín, 1 inštrumentalistka, 11 sólistov a 1 ľudová hudba. Odborná porota pracovala v zložení: Juraj Matiaš, Stanislava Zvarová a Katarína Ďaloková. Kladne hodnotila dobrú pripravenosť a úroveň súťaže - výsledky.


Koncert mladých umelcov

Študenti Konzervatória J.L. Bellu z Banskej Bystrice predviedli svoj talent 15. apríla 2014 v Poltári na podujatí, ktorého súčasťou bola spomienka k nedožitému 90. výročiu narodenia hudobného, vysokoškolského pedagóga, doc. PhDr. Tibora Sedlického, CSc.


Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín - fotogaléria z 14.-15.apríla 2014 v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Výsledky regionálneho kola
VLAS v Dotykoch

Časopis pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, ktorého vydavateľom je Spolok slovenských spisovateľov, uverejnil v čísle 1/2014 prezentáciu nášho literárneho klubu VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Celkom na 10 stranách (22-31) sa v rozhovore s lektorkou klubu, spisovateľkou Hanou Koškovou dozviete viac o fungovaní klubu, ale nechýbajú ani ukážky z tvorby niektorých členov, súpis edičnej činnosti a predstavenie významnejších projektov klubu.
ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa konala 25. marca 2014 v Poltári. Odohralo sa 12 predstavení, v ktorých vystúpilo takmer 150 účinkujúcich. Regionálnej prehliadky sa zúčastnilo celkom 10 detských divadelných súborov: SME! pri ZŠI so sluchovým postihnutím Lučenec, DOKORÁN pri ZŠ L. Novomeského Lučenec, ATHÉNA pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, EŇOŇUŇO pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, RADOSŤ pri ZŠ s MŠ Radzovce, Na Opatovskom Kopci pri Súkromnej ZUŠ Lučenec, Maskované Guliverky a Šuli Teatro pri ZUŠ Poltár, Ťuťmáci Breznička pri Cirkevnej ZUŠ Lučenec a Divadlo mladých pri OZ Timrava v Lučenci.Výsledky tu.
45. Kármánove dni

Kármánove dni sa organizujú už tradične každý rok v mesiaci marec na počesť významného spisovateľa, rodáka mesta Lučenec. Tohtoročné 45. Kármánove dni sa začali usporiadaním okresnej súťaže v umeleckom prednese v jazyku maďarskom Mihálya Tompu, 4. a 6. marca.
Dňa 14. marca sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pomníku Józsefa Kármána. Potom nasledoval slávnostný kultúrny program v Dvorane Reduty. V programe vystúpili žiaci Základnej školy Józsefa Kármána a ľudová hudba Folk Lc.
V rámci kultúrnych dní sa uskutočnili dve výstavy. Výstava Takí sme boli pri príležitosti 25. výročia vzniku Kármánovho divadla v priestoroch Novohradskej knižnice , a druhá výstava v maďarskom kultúrnom stredisku Pohľadnice z čias Rakúsko – Uhorska.
Dňa 23. marca v Divadle B.S.T bola slávnostná premiéra Kármánovho divadla pod názvom Týždeň v kaviarni. Záujemcovia vážnej hudby si mohli vychutnať koncertné vystúpenie mladých talentov košického konzervatória v priestoroch Pamätného domu J. Szabóa.
Záverečné podujatie sa uskutočnilo 3. apríla audiovizuálnou prednáškou Istvána Böszörményiho s tematikou školské disciplinárne predpisy a prípady na lučeneckom reformovanom lýceu pred rokom 1848. Kámánové dni organizovala Základná organizácia Csemadoku v Lučenci, Oblastný výbor Csemadoku v Lučenci a BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu

V dňoch 4.- 6. marca 2014 sa v CVČ Lučenec uskutočnilo okresné kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v jazyku maďarskom. Vyhlasovateľom súťaže je Republiková rada Csemadoku v Bratislave. Organizátorom okresnej súťaže bolo BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Csemadok Novohradský oblastný výbor.
Prihlásených bolo celkom 92 účastníkov, z toho 53 na poéziu a 39 na prózu. Súťažiacich hodnotila porota v zložení P. Kerner Edit, Pünkösdi Móni, Sandor Zsombor zo Šalgótarjánu, PhDr. István Mázik a Mgr. Szabó Árpád. Podujatie prvého dňa otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS Lučenec a druhý deň prítomných privítal Karol Galcsík. Víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 27.3.2014 v obci Sečianky, okr. Veľký Krtíš. Výsledky tu.
Ples Csemadoku

Tradičný fašiangový ples Csemadoku sa konal 8. februára 2014. Tohtoročný ples sa pripravoval v znamení jubilea, lebo usporiadateľ, pán Galcsík pri zahájení prezradil, že organizuje v poradí už 30. ročník plesu Csemadoku v Lučenci . Záujem bol o niečo skromnejší oproti predchádzajúcim ročníkom, ale to neovplyvnilo skvelú náladu čo vládla až do rána. Medzi hosťami aj tohto roku mohol organizátor privítať pani primátorku mesta Lučenec, Alexandru Pivkovú. Organizátor na úvod oboznámil, že v histórii doterajších plesov, hrá do tanca prvýkrát skupina zo zahraničia, konkrétne zo Šalgótarjánu. Skvelá kapela očarila každého svojou temperamentnou hudbou. V programe vystúpil na tradičnom maďarskom hudobnom nástroji Sándor Agócs zo Šávoľa a krásne dámy s brušnými tancami z mesta Pásztó. Ani v tomto roku nechýbala bohatá tombola s hodnotnými cenami, za čo patrí veľká vďaka sponzorom z mesta Lučenec. Dobrá nálada vydržala až do skorých ranných hodín. Organizátor hosťom poďakoval za priazeň, podporu a za skvelú náladu.

Karol Galcsík
Páračky v Políchne

Dňa 25. januára 2014 malá rázovitá dedinka Políchno ožila. Dôvodom boli páračky, ktoré v spolupráci s Obecným úradom pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Políchne.
V tento deň obyvatelia obce, členovia Miestneho odboru Matice slovenskej a hostia z blízkeho okolia zaplnili kultúrny dom do posledného miesta. Tí skôr narodení si spoločne zaspomínali na obdobie svojej mladosti a tým neskôr narodeným popri páraní peria porozprávali rôzne zábavné príhody, ktoré kedysi počas páračiek zažili a aj si zaspievali krásne políchňanské pesničky. Tí najmladší spomedzi nás tak nielen počuli a videli, ako si v minulosti ľudia žijúci na dedine popri neľahkej práci na svojom hospodárstve navzájom pomáhali, ale aj sami sa do párania peria zapojili.
Ako hovorili naši predkovia, počas páračiek nikdy nechýbala ani zábava. Tá nám nechýbala ani dnes. Po napáraní peria všetkých prítomných svojim vystúpením potešili členovia folklórneho súboru LANÍK, ktorý pôsobí na základnej škole L. Novomeského v Lučenci a pán Ľubomír Mlynarič, ktorý účastníkov páračiek v Políchne, nie len pobavil svojim slovom a hrou na heligónke, ale aj rozospieval a roztancoval.
No a ako si dobré gazdinky, naše mamy, staré či prastaré mamy, uctili svojich pomocníkov dobrým jedlom kedysi, tak sme to urobili v tento pravý zimný deň aj my. Aj dnes sa stoly prehýbali pod dobrotami, medzi ktorými boli pečené klobásky, hurky, no a samozrejme nemohli chýbať ani špeciality, ktoré ženy či dievčatá podávali počas páračiek v časoch, keď tie boli ešte bežnou súčasťou dedinského života: kukurica s makom, pampúchy a bryndzovníky.

PhDr. Miroslava Babicová, MO MS Políchno


Archív pozvánok, plagátov a propozícií z roku 2014


Programové letáky z roku 2014
Informácie k podujatiam realizovaným v uplynulých rokoch - Archív