Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Tvorivé folklórne stretnutia

Fotogaléria zo stretnutia v rámci projektu "Tvorivé folklórne stretnutia" dňa 9.12.2016 v Dome MS v Lučenci.
H/VLAS NE/UTO/PÍŠ

Fotogaléria zo záverečného stretnutia v rámci projektu H/VLAS NE/UTO/PÍŠ - krst zborníka pri príležitosti 25. výročia založenia literárneho klubu pri NOS Lučenec - dňa 5.12 .2016, v priestoroch reštaurácie Tančiareň a pivovar Franz v Lučenci.
Adventné stretnutie

Regionálna prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov dňa 3.12.2016 v Rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove .
Projekt made in pod holým nebom II.

Fotogaléria z podujatia v dňoch 4.-5.11.2016 v priestoroch NOS s lektorom Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Tvorivá dielňa "Krajina a kreatívna krajina"

Fotogaléria z tvorivej dielne AMFO zameraná na tému "Krajina a kreatívna krajina" s lektorom Ľ. Schmidom, predsedom Zväzu slovenských fotografov.
Krojovanie v Novohrade

Fotogaléria z podujatia "Krojovanie v Novohrade" dňa 5.11.2016 v OC Galéria Lučenec.
Vedeti be mau každej

Fotogaléria z podujatia "Vedeti be mau každej" dňa 5.11.2016 v OC Galéria Lučenec.
Jesenná tvorivá dielňa

V spolupráci s OC Galéria Lučenec sme dňa 30.10.2016 realizovali tvorivú dielňu pre deti. Vyrábali sme tekvicové strašidlá, zdobili dekoračné predmety z hliny a sadry.
Folklór a deti

Tvorivá dielňa pre vedúcich a členov detských folklórnych kolektívov sa uskutočnila 26.- 27. 10. 2016 v Dome MS v Lučenci. Bola zameraná na tému: Teoreticko-praktický workshop pre deti a ich vedúcich: teória, praktické ukážky, hry a spevy.
Zhudobnené verše

Dňa 15.10.2016 sa vo Fiľakove konal už 9. ročník celoslovenského festivalu - prehliadky skupín a sólistov, prezentácie zhudobnenej národnostnej poézie v jazyku maďarskom. Festival dáva nesúťažnou formou možnosť konfrontácie špičkových skupín a sólistov, ale aj začiatočníkov. V galaprograme sa prezentovalo celkom 6 hudobných skupín a jeden sólista. Hosťom festivalu bola hudobná skupina MOTIVA z MR.
Organizátormi podujatia boli Csemadok Novohradský oblastný výbor so sídlom v Lučenci, Základná organizácia Csemadoku vo Fiľakove a Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
H/VLAS NE/UTO/PÍŠ

Fotogaléria z 15.10.2016, Políchno a OC Galéria Lučenec - druhá časť projektu prezentácií autorskej tvorby na netradičných miestach.
Ruky železa, srdce ohňa

Fotogaléria z podujatia "Ruky železa, srdce ohňa" - dňa 1.10.2016, Hradište. Projekt realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR predstavil návštevníkom tradičnú rómsku kultúru.
Regionálna výstava amatérskej fotografie 2016

Dňa 20.9.2016 sa konala vernisáž výstavy členov OŠ AMFO pri NOS v Lučenci. Výstava je sprístupnená v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci do 2.10.2016.
Stretnutie s piesňou 2016

Dňa 18.9.2016 sa vo Vidinej konala regionálna prehliadka sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb. Zhodnotenie priebehu podujatia a výsledky na stiahnutie.
H/VLAS NE/UTO/PÍŠ

Fotogaléria zo dňa 10.9.2016, rozhľadňa Slopovo - prvá časť projektu prezentácií autorskej tvorby na netradičných miestach.
XXVI. KOLIESKO

V dňoch 4.-7. augusta 2016 sa konal 26. ročník festivalu ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Festival v piatok otvoril starosta, Ing. Ján Chromek a program „Ozveny z vrchov a dolín“, ktorým je Kokava originálna, lebo za tmy sa zo striech a balkónov námestia do ďaleka šíria zvuky fujár, trombitášov či bičov. Toto je ten okamih, kedy všetkým návštevníkom nabehnú zimomriavky a aspoň na chvíľu sa prenesú do krásneho sveta tradična ľudovosti. Novohradské osvetové stredisko, ako spoluorganizátor podujatia, pripravilo hodinový blok vystúpení z regiónu v rámci programu „Koliesko pri fontáne“, v ktorom sa predstavili nielen víťazi súťaží, od regionálnych až po celoslovenské, ale osobitne aj jubilant Jaroslav Spišiak, ktorý si rozhodne zaslúži, aby sa mu v budúcnosti venovalo viac pozornosti, lebo takýchto talentov na Kokavsku nie je veľa... Festivalová atmosféra prilákala množstvo návštevníkov a veríme, že všetci odchádzali spokojní. Podľa konštatovania viacerých, sa najväčšej obľube tešila opäť remeselná ulička.

Fotogaléria z dňa 5.8.2016 - program "Koliesko pri fontáne".
XXI. Novohradský folklórny festival

XXI. ročník Novohradského folklórneho festivalu sa konal 30. júla 2016. Aj keď nebol medzinárodný, veríme, že sa nám podarilo zostaviť kvalitný a pútavý program aj s bohatým zastúpením regionálnych interpretov našej novohradskej ľudovej kultúry. O 18. hod. začal sprievod mestom a o 19. hod. galaprogram v amfiteátri v mestskom parku v Lučenci. Galaprogram pozostával z troch programových blokov. V prvom bloku "Pozdrav Novohradu – alebo, čo je doma, to sa počíta" sa predstavili: DFS Radosť, Ľuboš Laššák, FS Ipeľ, Lenka Spodniaková, ŽSS Vidovenky, FS Rakonca, FS Jánošík, FS Krtíšan, Gáborovci, Jaroslav Spišiak + muzika, FS Rakonca. V bloku "Talenty Novohradu": Bianka Molnárová, Adrian Rendek, Daniel Varga, Peter Mužík, DSS Galáriš, Laura Rendeková, Márk Antal a Sofia Janštová, Lenka Ivanová, Mike Hric, Márk Krajcsa, DSS Jánošík. V bloku "Hostia" sa prezentovali: FS Heľpan, FS Zobor a FS SĽUK.
Palócky ľudovoumelecký tábor

XII. ročník podujatia podporujúceho kultúru národnostných menšín sa uskutočnil už tradične v rekreačnom stredisku Látky - Prašivá. Tábor sa konal v dňoch 25. 7. – 29.7. a zúčastnil sa ho rekordný počet detí, celkom 65 z Lučenca, Fiľakova a Rimavskej Soboty . Ľudové tance a remeslá vyučovalo celkom 6 lektorov: hrnčiarsku dielňu (Gyetvai Zsuzsa), vyšívanie (Benko Tünde), detské šperky (Kovács Emese), rezbárstvo a vyrezávanie stĺpa (Nagyferenc Kati), tkanie (György Henrietta), tanec a spev ( Paluch Norbert a Percze Piroska). Karol Galcsík, organizátor a vedúci, zhodnotil aj tohtoročný tábor ako úspešný. Tvorivé dielne boli zaujímavé a inšpiratívne.
Rozlúčkový program sa konal už tradične predposledný večer pri vatre, kde si účastníci zaspievali s hudobnou skupinou Kelemenovci z Lučenca. Súčasťou záverečného programu v piatok je každoročne aj postavenie pamätného stĺpa. Počas tábora ho deti spoločne opracovali a hotový stĺp, aj z tohto ročníka, zostal v areáli strediska. Kto chce stĺpy vidieť na vlastné oči, musí navštíviť Látky a priamo pod hotelom Royal ich môže všetky obdivovať.
Organizátormi tábora boli Csemadok – Novohradský oblastný výbor, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Základná škola Józsefa Kármána v Lučenci a Základná škola Istvána Koháryho vo Fiľakove. Podujatie finančným príspevkom podporili: Úrad vlády SR, BBSK, Národný kultúrny fond MR a Fond Gábora Bethlena. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník palóckeho tábora.
Detská škola folklórneho tanca II.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s OC Galéria Lučenec zorganizovalo v priestoroch obchodného centra v Lučenci dňa 24.7.2016 už druhú detskú školu folklórneho tanca. Detský folklórny súbor Radosť z Lučenca, ktorý vedie pani Mgr. Marcela Janštová sa predstavil ukážkou zo svojho repertoáru.
Detská škola folklórneho tanca I.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s OC Galéria Lučenec realizovalo dňa 17.7.2016 v priestoroch obchodného centra v Lučenci detskú školu folklórneho tanca. Pod vedením pani Mgr. J.Becániovej a J.Obročníkovej sa detským i dospelým divákom predstavil detský folklórny súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou.
Poipeľský umelecký festival

XVI. ročník Poipeľského umeleckého festivalu sa uskutočnil 16-17. júla 2016 v Radzovciach. Festival sa začal na nádvorí pri kaštieli 13. ročníkom súťaže vo varení gulášu „ Novohradský gulášový festival“. Do súťaže sa prihlásilo 18 družstiev z celého okolia. Akonáhle odštartovalo samotné gurmánske umenie, hneď rozvoniaval celý areál. Víťazom tohto ročníka sa stalo družstvo z Maďarska s pikantným beťárskym gulášom. Ani ostatní súťažiaci neodišli naprázdno, všetci obdržali vecné ceny od organizátorov podujatia.
Po vyhlásení výsledkov sa začal folklórny galaprogram za účasti folklórnych súborov a sólistov z nášho regiónu. V ľudovo-umeleckom galaprograme vystúpilo 200 účastníkov, program ukončil FS Nógrád zo Salgótarjánu. Vo večernom programe vystúpila skupina Parno Graszt (Bielý kôň) z Maďarska, ktorí hrajú autentický cigánsky folklór. Ich program bol fantastický, celý čas sa tancovalo a spievalo. Pred nimi ako predkapela vystúpili Django's melodie, mladí muzikanti pod vedením R. Botoša. Festival sa skončil tanečnou zábavou so skupinou A'la Carte zo Šalgótarjánu. Hosťom festivalu bol podpredseda Republikovej rady Csemadoku, László Köteles, ktorý mal aj slávnostný príhovor. Napriek nepriaznivému počasiu bola účasť celkom dobrá.
Organizátormi podujatia boli Novohradský oblastný výbor Csemadoku v Lučenci, ZO Csemadoku a Obecný úrad v Radzovciach, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Úradu vlády SR, BBSK a Národného kultúrneho fondu MR.
Krajská tvorivá dielňa foto - video - výtvarníctvo

Fotogaléria z krajskej tvorivej dielne 20.- 22.5.2016 v Bystrej.

http://sosbb.sk/galerie2016/tvorivadielna/ktd.html
V tieni Černobyľa

- to je názov románu o neviditeľnej smrti, veľkých peniazoch a láske z pera renomovaného publicistu Gustáva Murína.
Prezentáciu tejto jeho knihy zorganizovalo Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s Novohradskou knižnicou dňa 22.5.2016 - pre verejnosť a 23.5.2016 pre žiakov základných a stredných škôl. Besedy sa zúčastnilo takmer 150 účastníkov a tešila sa značnému záujmu.
Heligónky na Budinej

XXIII. ročník regionálnej prehliadky sólistov heligónkarov dňa 7.5.2016 Kultúrny dom Budiná.
Mládež spieva

- regionálna prehliadka detských speváckych zborov dňa 6.5.2016 v Poltári.
Les ukrytý v knihe

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci sa podieľalo na príprave a realizácii podujatia v rámci celoslovenskej kampane „Les ukrytý v knihe“, ktorého organizátorom bola Novohradská knižnica v Lučenci. Podujatie sa uskutočnilo 20. apríla 2016 v mestskom parku vo vynovenom priestore pri altánku. V spolupráci so študentmi PaSA v Lučenci, ktorí zahrali dramatizáciu rozprávky a príbehy s tematikou prírody a života v lese, strávili žiaci základných a materských škôl príjemné dopoludnie. NK Lučenec ponúkla deťom sprievodné aktivity na tému les a príroda, relaxačné cvičenia a prezentáciu knižného fondu.

NOS realizačne zabezpečilo prezentáciu Ing. Belanovej z CHKO Cerova vrchovina, ktorá sa zaujímavým rozprávaním prihovárala žiakom. Čerpala témy z biológie, zoológie a botaniky. Priblížila poslucháčom určovanie stôp zvierat v cykle „Nájdi stopu v lese“ a rozvíjala ďalšie témy, vychádzajúce z učiva pre základné školstvo, vyplývajúce z učebných osnov I. stupňa. Podujatia sa napriek chladnému počasiu zúčastnilo 480 návštevníkov.
Detský festival ľudovej hudby

Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa konala dňa 20. apríla 2016 v Kultúrnom dome v Haliči. Na stiahnutie: výsledková listina
62. Hviezdoslavov Kubín

Regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 62. Hviezdoslavov Kubín sa konalo v dňoch 11. - 12. apríla 2016 v Lučenci. Na stiahnutie: výsledková listina
O cenu primátorky mesta a riaditeľky NOS 2016

Dňa 3. apríla organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci regionálnu prehliadku detí a mládeže v modernom tanci. Súťažiaci urobili maximum. Na podujatí bola veľmi dobrá atmosféra, energia a nadšenie, s ktorými deti a mládež súťažili. Úroveň súťaže bola primeraná regionálnemu kolu. Porota zdôraznila, že deti by mali pracovať s kvalifikovanými pedagógmi, čo pomôže vylepšovať technickú prípravu. Porota v zložení: Denisa Šeďová (predsedníčka),Vierka Jackuliaková a Patrik Budáč. Výsledková listina
Rozprávková skrinka 2016

Dňa 23. marca organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci regionálnu prehliadku detskej dramatickej tvorivosti, na ktorej sa zúčastnili detské divadelné súbory z okresov Lučenec a Poltár.

Porota sa rozhodla oceniť dva súbory postupom na krajskú prehliadku dramatickej tvorivosti detí a dospelých Rozprávkové javisko, ktorá sa uskutoční v Žiari nad Hronom. Náš región budú reprezentovať: DDS Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou s hrou Cesta a DDS Maskované guliverky zo ZUŠ v Poltári s hrou Katka a zopár trpaslíkov.Cenu primátora mesta Poltár udelila porota DDS Ťuťmáci z Brezničky za hru s pesničkami Omrvinky.
Školenie pre vedúcich folklórnych súborov a skupín

Dňa 11. - 12. marca 2016 sa v Divíne uskutočnilo dvojdňové školenie pre vedúcich folklórnych súborov a skupín, ktorého organizátorom bolo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Lektormi boli PhDr. Zuzana Drugová a Matúš Druga z Banskej Bystrice, ktorí vedú Detský folklórny súbor Matičiarik a sú profesionálmi v tejto oblasti.

Školenie pozostávalo z dvoch častí: prvá časť bola zameraná na teoretické poznatky ohľadom skúmania a spracovania témy pre tvorbu choreografie, ale aj potrebu zachovania nárečia a tradičného odevu v choreografiách na základe dôkladného výskumu konkrétnej lokality, ktorú autor/choreograf spracováva. Druhá časť školenia bola praktická, kde lektori predviedli základné cviky na správne rozohriatie svalov, aby si deti pri tancovaní neublížili. Nasledovali rôzne cvičenia a hry zamerané na vnímanie rytmu v hudbe a v pohybe, na rozvíjanie motorických schopností u detí a osvojenie si základných tanečných prvkov (jednokročka, valašský, šnúrovaný, správne držanie tela, atď). Tieto všetky cvičenia a hry, ktoré si mali možnosť zúčastnení osvojiť, vychádzajú z rôznych metodík, ktorými sa lektori inšpirujú. Záver školenia patril rozboru konkrétnej choreografie, na základe ktorej sa mohli vedúci naučiť odkiaľ čerpať námety, ako zapojiť deti rôzneho veku do jednej choreografie, ako nechať vyniknúť talentovaných interpretov a zakryť tých menej zdatných, ako využiť rekvizity v choreografii, akým spôsobom začať a ukončiť choreografiu, aký odev a hudbu zvoliť a ako môžu byť aj samotné deti inšpiráciou pri tvorbe choreografie.

V rámci školenia sme sa vybrali na divínsky hrad, aby sme si pripomenuli našu históriu a nezabúdali na pamiatky, ktoré sú v našom blízkom či ďalekom okolí. Okrem krásneho výhľadu sme urobili osoh aj pre naše telo. Školenia sa zúčastnili Slavomíra Očovanová, Gabriela Horčíkova, Veronika Stančíková a Matej Baláž z divadelného a folklórneho súboru Dubkáčik z Buzitky, Janka Becániová a Janka Obročníková z FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, Jaroslava Kubaliaková, Miroslava Kýpeťová a Ivana Trhanová z DFS Kukučky z Poltára a Janka Kropáčová za FSk Škorec z Vidinej.
Všetkým zúčastnením veľmi pekne ďakujeme.


Archív pozvánok, plagátov a propozícií z roku 2016


Programové letáky z roku 2016
Informácie k podujatiam realizovaným v uplynulých rokoch - Archív