Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Richard Blech 90

Dňa 16. decembra si pripomíname filmového historika, publicistu, encyklopedistu a vysokoškolského pedagóga, rodáka z Kokavy nad Rimavicou PhDr. Richarda Blecha, pri príležitosti nedožitého životného jubilea 90 rokov. Podujatie, ktoré sme mali pripravené 22. 10. 2020 bolo pre pandémiu zrušené.

Odkaz na video: https://www.facebook.com/novohradskaosveta/videos/712006353063295
Projekt (made in pod holým nebom...) VI.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci uskutočnilo 9. – 10. 10. 2020 Projekt (made in pod holým nebom... VI.) Lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. Téma: Záhradná plastika Obsahové a tematické zameranie tvorivého stretnutia ZÁHRADNÁ PLASTIKA SOCHÁRSKE DIELO alebo SOCHA Plastika. Projekt pozostával z troch častí: 1. teoretická príprava 2. praktická realizácia 3. prezentácia a hodnotenie výsledkov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria z podujatia - facebook
Regionálna prehliadka neprofesionálnych divadiel dospelých

Novohradské osvetové stredisko a Miestne kultúrne stredisko-Kokava nad Rimavicou spolupracovali na realizácii podujatia FESTIVAL AMATERSKYCH DIVADELNÝCH SÚBOROV.
Fotogaléria z 25.9.2020 - DS TIMRAVA Lučenec s inscenáciou: Už ťa nepoznám (Aldo De Benedetti), réžia : Arpád Szabó a rozborový seminár.
Fotogaléria z podujatia - facebook

Fotogaléria z dňa 26.9.2020 - Divadlo HAVRAN Rimavská Sobota - Španielska noc (Paloma Pedrero), DS HrCiNa Cinobaňa - Kľúče k domovu (Simona Albertová) a rozborový seminár. Podujatie bolo podporené z prostriedkov Ministerstva kultúry SR.
Fotogaléria z podujatia - facebook
Tvorivé dielne pre neprofesionálnych fotografov

Novohradské osvetové stredisko organizovalo v dňoch 12.-13.9.2020 tvorivú dielňu pre neprofesionálnych fotografov, v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Lektorom dielní je oceňovaný fotograf Mgr. Art. Matúš Zajac. Téma: Portrétna fotografia. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria z podujatia - facebook
Leto s remeslom III.

Novohradské osvetové stredisko organizovalo už 3. ročník letných tvorivých dielní. Realizácia prebehla v dvoch cykloch. Prvý v dňoch 17.-21.8.2020 a druhý v dňoch 24.-28.8.2020. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria z podujatia - facebook


Archív pozvánok, plagátov a propozícií z roku 2020


Programové letáky z roku 2020
Informácie k podujatiam realizovaným v uplynulých rokoch - Archív