Vitajte

            


 
Predstavenia

  • "Som žena. A čo?"
    Premiéra - dňa 9. apríla 2009 v priestoroch DK B.S.Timravy v Lučenci uviedlo OZ Timrava premiéru monodrámy K. Mišíkovej „Som žena. A čo? “ Slovami autorky "Monodráma "Som žena. A čo?", je príbehom obyčajnej ženy, ktorá sa snaží žiť svoj život ako každá iná žena, so svojimi predstavami, sta-rosťami, spomienkami a radosťami. V mnohom sme podobné, každá však iná. Postava Ruženy symbolizuje zmes jednej z nás, vo vzťahu k blízkym a okoliu. Pre monodrámu som si vybrala talentovanú Sylviu Golianovú (Zabudla som - postava Viery Bútorovej, Chodíte sem často? - postava prostitútky a sociálnej pracovníčky, Lilliom - Mara, Tanec nad plačom - Markíza Silvia), ktorej hra bola "ušitá na kožu". Na scénu som si zámerne tiež vybrala ženu - Zuzku Hitzingerovú, ktorej talent sa jednoducho "nedá nevyužiť". Zvyšok, ktorý mi pri inscenácii pomohol bol vždy pre mňa divadelnou injekciou" a patrí im moje veľké ĎAKUJEM." Bulletin Recenzia - Arpád Szabó