Vitajte

            


 
Prehliadky a festivaly


 • Divadelná jeseň - október-november, Lučenec
  Divadelná jeseň sa pôvodne niesla pod názvom Jesenné divadelné dni a má za sebou už dlhoročnú tradíciu. Za ten čas sa stali divákmi obľúbenou prehliadkou slovenských i maďarských divadelných súborov a divadelných ochotníckych súborov nášho regiónu. Každý ročník sa snažíme obohatiť aj o predstavenie aspoň jedného pozvaného profesionálneho divadla – nakoľko v regióne nepôsobí žiadne profesionálne divadlo.

  Podujatie je príležitosťou k prezentácii práce ochotníckych divadelných súborov nášho regiónu a k vzájomnej konfrontácii s hosťujúcimi pozvanými súbormi.
  Súčasťou podujatia sú – otvárací happening - divadelný sprievod mestom, ktorého cieľom je podujatie živo spropagovať a vytvoriť tú správnu divadelnícku atmosféru.  Po predstaveniach ochotníckych súborov sa realizujú stretnutia tvorcov a rozborové semináre. Neodlučiteľnou súčasťou divadelného diania sú bohaté sprievodné podujatia – hudobné produkcie, Novohradská improvizačná liga, ako aj tvorivé dielne pre divadelníkov. • Rozprávková skrinka - apríl-jún, Lučenec - Halič - Fiľakovo - Poltár
  Rozprávková skrinka je regionálnou súťažou detskej dramatickej tvorivosti. Cieľom je, aby sa na nej mohli prezentovať všetky DDS, ktoré v regióne pracujú (súbory slovenské, maďarské, súbory pracujúce s postihnutými a ináč znevýhodnenými deťmi). Chceme poskytnúť priestor aj začínajúcim súborom, pre ktoré je prehliadka zdrojom inšpirácie a rozborové semináre sú tou najlepšou školou pre tvorcov divadla hraného deťmi.
  Pre tvorcov pripravujeme aj tvorivé dielne, ktoré vedú odborní lektori so zameraním na hlasovú a pohybovú prípravu detí a na prácu s detským interpretom.