Vitajte

            


 
Príležitostné podujatia  • Posolstvo Vianoc - december, obce regiónu
    Poslaním podujatia je priniesť kultúru a vianočnú atmosféru oživovaním regionálnych zvykoslovných tradícií do všetkých kútov regiónu. Priniesť kultúru aj do odľahlých miest a zaktivizovať tým ich obyvateľov všetkých vekových kategórií ku kultúrnemu životu. Prínos „Posolstva Vianoc“ je v zachovávaní ľudových tradícií, vianočných obyčajov a zvykov od Ondreja do Troch kráľov, typických pre jednotlivé oblasti Novohradu, ako aj ich autentická prezentácia a sprostredkovanie obyvateľom a návštevníkom regiónu.


  • Metodický deň pre vedúcich DFS - máj, Kokava nad Rimavicou


  • Školenie pre vedúcich FS a FSk - október, Lučenec/Poltár