Vitajte

            


 
Spoluorganizované podujatia


 • Koliesko, stretnutie mladých folkloristov - august, Kokava nad Rimavicou - Obec Kokava nad Rimavicou
  Je pracovno - spoločenským stretnutím mladých tvorcov a interpretov, ktorí sa aktívne, alebo pasívne zaujímajú o výskum, štúdium, spracovanie a interpretáciu ľudového tanca, ľudovej hudby, prípadne majú záujem o ľudovú kultúru všeobecne. Je regionálnym festivalom tradičnej ľudovej kultúry s celoštátnou i medzinárodnou účasťou účinkujúcich a hostí.


 • Poipeľský umelecký festival - júl, Veľká nad Ipľom - OV CSEMADOK Lučenec
  Základná programová štruktúra projektu je zameraná na rôznorodosť umeleckej kultúry ( slovenskej , maďarskej , rómskej) s cieľom prezentovať ľudovú kultúru a gastronómiu – ľudové výtvarné umenie – duchovnú kultúru , detské a mládežnícke programy a iné umelecké žánre. Projekt priamo osloví a zapojí všetky umelecké telesá regiónu, pričom počíta aj vystúpením hosťujúcich súborov z iných regiónov Slovenska a Maďarska .


 • Palócky umelecký tábor - august, Látky - Prašivá - OV CSEMADOK Lučenec
  Cieľom projektu je podpora a rozvoj kultúry nárdnostných menšín, hlavným zameraním na zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny. Projekt sa zameriava na výchovu detí a mládež s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej tradičnej ľudovej kultúry z oblasti ľudového spevu , tanca a ľudových remesiel.


 • Krajská prehliadka v choreografii DFS - máj, Kokava nad Rimavicou - HIOS, Veľký Krtíš


 • Krajská súťaž folklórnych skupín - november, Čierny Balog - SOS Banská Bystrica