Vitajte

            


 
Kontakty

Riaditeľ:
Mgr. Stanislav Spišiak noslc@noslc.sk Pevná linka: 047/
4331534
mobil: 0948168263
Sekretariát:
Michal Abelovský abelovsky@noslc.sk 45 127 03
.
Ing. Viktória Poliačiková poliacikova@noslc.sk 45 127 03

Oddelenie odborných
činností:
Redakcia Rekus,
informačná činnosť:
Michal Abelovský abelovsky@noslc.sk 45 127 03
Projektový manažér,
správa webu, facebook:
Ing. Viktória Poliačiková poliacikova@noslc.sk 45 127 03
Divadlo, prednes,
spevácke zbory:
Mgr. Milada Bolyošová bolyosova@noslc.sk 45 127 03
Folklór,
moderný tanec:
Bc. Andrej Babiar babiar@noslc.sk 0908927593
AVT, AMFO,
grafika:
Renata Ádamová adamova@noslc.sk 45 131 78
Dielňa ľudových
remesiel:
Mgr. Mária Janštová dielnicka.nos@gmail.com 0918491688
Vzdelávanie, fotodokumentácia, facebook:
Mgr. Milan Alberti milan.alb@centrum.sk 45 131 77
Menšinové kultúry: Karol Galcsík csemadoknogradi@gmail.com 45 131 77

Oddelenie ekonomicko
-technických činností:
Vedúca oddelenia,
ekonómka, personalistka:
Mgr. Danica Šóšiková sosikova@noslc.sk 45 131 76
Samostatná mzdová
účtovníčka:
Jana Slováková jslovakova.nos@gmail.com 45 131 76
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci

J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Tel.: + 421 47 451 27 03
e-mail: noslc@noslc.sk