Vitajte

            


 
Obce regiónu Novohrad


OKRES LUČENEC

LUČENEC
Mestský úrad, Ulica Novohradská č.1, 984 01 Lučenec
Primátor: PhDr. Alexandra Pivková - tel.: 430 72 20, www.lucenec.skFIĽAKOVO
Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Primátor: Mgr. Attila Agócs, PhD. - tel.: 438 10 01,www.filakovo.skÁbelová
Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Obecný úrad – 985 13 Ábelová
Starosta: Viliam Kőrösi - tel.: 437 95 10 wwwBelina
Obecný úrad – 986 01 Fiľakovo
Starosta: István Csaba - tel.: 438 91 31 www.obecbelina.webnode.skBiskupice
Obecný úrad – 986 01 Fiľakovo
Starosta: Ing. Ladislav Noskó - tel.: 438 18 15 www.obecbiskupice.skBoľkovce
Obecný úrad – 984 01 Lučenec
Starosta: Peter Kamenský - tel.: 439 41 44 www.bolkovce.skBudiná
Obecný úrad – 985 12 Tuhár
Starosta: Ing. Marian Čerpák - tel.: 439 73 35 wwwBulhary
Obecný úrad – 986 01 Fiľakovo
Starosta: Dezider Szakó - tel.: 438 17 72 www.bulhary.ocu.skBuzitka
Obecný úrad – 985 41 Šávoľ
Starosta: Miroslav Malatinec - tel.: 438 01 83 www.buzitka.estranky.skČakanovce
Obecný úrad – 985 58 Radzovce
Starosta: Vojtech Bodor - tel.: 449 11 23 www.cakanovce.skČamovce
Obecný úrad – 986 01 Fiľakovo
Starosta: Pavel Urbančok - tel.: 438 91 01 www.camovce.webnode.skDIVÍN
Obecný úrad – 985 52 Divín
Starosta: Ján Koza - tel.: 439 72 07, 439 73 01 www.divin.skDobroč
Obecný úrad – 985 53 Mýtna
Starosta: Miroslav Remeník - tel.: 439 71 05 www.dobroc.ocu.skFiľakovské Kováče
Obecný úrad – 986 01 Fiľakovo
Starosta: Oto Agócs - tel.: 438 02 33 wwwGregorova Vieska
Obecný úrad – 985 56 Tomášovce
Starosta: Mária Gáfriková - tel.: 439 20 00 www.gregorovavieska.e-obce.skHalič
Obecný úrad – 985 11 Halič
Starosta: Juraj Machava - tel.: 439 23 56 www.halic.skHoliša
Obecný úrad – 985 57 Holiša
Starosta: Karol Ferencz - tel.: 439 42 22 www.ocuholisa.skJelšovec
Obecný úrad – 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Viera Sárová - tel.: 437 41 08 wwwKalonda
Obecný úrad – 985 31 Rapovce
Starosta: Alžbeta Erdélyiová - tel.: 439 81 08 www.kalonda.ocu.skKotmanová
Obecný úrad – 985 53 Mýtna
Starosta: Mária Oravcová - tel.: 439 71 09 www.kotmanova.ocu.skLehôtka
Obecný úrad – 985 11 Halič
Starosta: Richard Laššan - tel.: 439 23 46 www.obeclehotka.skLentvora
Obecný úrad – 985 13 Ábelová
Starosta: Dušan Sudár - tel.: 437 95 47 wwwLipovany
Obecný úrad – 985 31 Rapovce
Starosta: Milan Matuška - tel.: 439 98 72 www.lipovany.skLovinobaňa
Obecný úrad – 985 54 Lovinobaňa
Starosta: Ing. Marián Lenhard - tel.: 451 25 16 www.lovinobana.skLupoč
Obecný úrad – 985 11 Halič
Starosta: Pavel Koporec - tel.: 439 23 45 www.lupoc.skĽuboreč
Obecný úrad – 985 11 Halič
Starosta: Mgr. Marcel Šupica - tel.: 437 28 23 www.luborec.skMašková
Obecný úrad – 985 11 Halič
Starosta: Ing. Bronislava Brablicová - tel.: 0911951775 www.maskova.skMikušovce
Obecný úrad – 984 01 Lučenec
Starosta: Ing. Imrich Ágošton - tel.: 432 91 32 www.mikusovce.euMučín
Obecný úrad – 985 31 Rapovce
Starosta: Zoltán Benkó - tel.: 437 88 70 www.mucin.ocu.skMýtna
Obecný úrad – 985 53 Mýtna
Starosta: Ing. Pavel Greksa - tel.: 439 71 07 www.mytna.skNitra nad Ipľom
Obecný úrad – 985 57 Holiša
Starosta: Tivadar Berky - tel.: 439 41 97 www.nitranadiplom.ocu.skNové Hony
Obecný úrad – 985 42 Veľké Dravce
Starosta: Alena Spodniaková - tel.: 437 31 12 www.novehony.ocu.skPanické Dravce
Obecný úrad – 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Atilla Papp - tel.: 437 41 34 wwwPíla
Obecný úrad – 985 53 Mýtna
Starosta: Ing. Milan Dobrocký - tel.: 439 71 04 www.pila.ocu.skPinciná
Obecný úrad – 984 01 Lučenec
Starosta: Ing. Valéria Votoupalová - tel.: 439 41 87 www.pincina.skPleš
Obecný úrad – 985 31 Rapovce
Starosta: Dorota Molnárová - tel.: 439 98 41 www.obecples.biznisweb.skPodrečany
Obecný úrad – 985 55 Podrečany
Starosta: Edmund Palička - tel.: 439 61 71 www.podrecany.skPolíchno
Obecný úrad – 985 12 Tuhár
Starosta: Pavel Kyseľ - tel.: 432 69 61 www.polichno.skPraha
Obecný úrad – 985 11 Halič
Starosta: Erik Marčok - tel.: 439 23 48 wwwPrša
Obecný úrad – 985 41 Šávoľ
Starosta: Mária Nagyová - tel.: 438 01 90 www.obecinfo.skRadzovce
Obecný úrad – 985 58 Radzovce
Starosta: Ing. Peter György - tel.: 449 11 52 www.radzovce.skRapovce
Obecný úrad – 985 31 Rapovce
Starosta: Ing. Ladislav Sóky - tel.: 439 81 00 www.obecrapovce.skRatka
Obecný úrad – 986 01 Fiľakovo
Starosta: Ing. Milan Spodniak - tel.: 438 34 31 www.ratka.ocu.skRužiná
Obecný úrad – 985 52 Divín
Starosta: Jozef Líška - tel.: 439 61 16 www.ruzina.ocu.skStará Halič
Obecný úrad – 985 11 Halič
Starosta: Ing. Jozef Gembec - tel.: 439 23 31 www.starahalic.skŠávoľ
Obecný úrad – 985 41 Šávoľ
Starosta: Július Ferencz - tel.: 438 01 04 www.obecsavol.estranky.skŠiatorská Bukovinka
Obecný úrad – 985 58 Radzovce
Starosta: Juraj Badinka - tel.: 449 11 54 www.siatbukovinka.skŠíd
Obecný úrad – 986 01 Fiľakovo
Starosta: Arnold Kurunci - tel.: 438 92 13 www.obecsid.gemer.orgŠurice
Obecný úrad – 980 33 Hajnačka
Starosta: Zoltán Végh - tel.: 438 92 82 www.surice.skTočnica
Obecný úrad – 985 22 Cinobaňa
Starosta: Jana Ivaničová - tel.: 439 61 75 www.tocnica.skTomášovce
Obecný úrad – 985 56 Tomášovce
Starosta: Ing. Ján Mičuda - tel.: 437 14 46 www.tomasovce.skTrebeľovce
Obecný úrad – 985 31 Rapovce
Starosta: Štefan Šulek - tel.: 439 81 51 www.trebelovce.sk
Trenč
Obecný úrad – 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Andrej Barcík - tel.: 439 97 65 www.trenc.sk
Tuhár
Obecný úrad – 985 12 Tuhár
Starosta: Peter Čeman - tel.: 437 76 21 www.tuhar.ocu.sk
Veľká nad Ipľom
Obecný úrad – 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Ing. Gabriel Rácz - tel.: 437 41 02 www.velkanadiplom.sk
Veľké Dravce
Obecný úrad – 985 42 Veľké Dravce
Starosta: Mgr. Viera Rubintová - tel.: 437 31 22 www.velkedravce.ocu.skVidiná
Obecný úrad – 985 59 Vidiná
Starosta: Ing. Ján Šupica - tel.: 437 01 02 www.vidina.sk
OKRES POLTÁR

POLTÁR
Mestský úrad – 987 01 Poltár
Primátor: Pavel Gavalec - tel.: 422 22 70 www.poltar.skBreznička
Obecný úrad – 985 02 Breznička
Starosta: Branislav Knechta - tel.: 448 67 22 www.breznicka.ocu.skCinobaňa
Obecný úrad – 985 22 Cinobaňa
Starosta: Jozef Melicher - tel.: 451 17 33 www.cinobana.skČeské Brezovo
Obecný úrad – 985 03 České Brezovo
Starosta: Ivan Miko - tel.: 429 21 22 www.ceskebrezovo.skĎubákovo
Obecný úrad – 985 07 Šoltýska
Starosta: Miroslav Škrabák - tel.: 429 57 22 www.dubakovo.comHradište
Obecný úrad – 985 25 Hradište
Starosta: Pavol Lašák - tel.: 429 18 25 www.hradiste.skHrnčiarska Ves
Obecný úrad – 980 13 Hrnčiarska Ves
Starosta: Ján Melicher - tel.: 567 43 17 www.hrnciarskaves.skHrnčiarske Zalužany
Obecný úrad – 980 12 Hrnčiarske Zalužany
Starosta: Ing. Branislav Nociar - tel.: 567 21 11 www.hrnciarskezaluzany.skKalinovo
Obecný úrad – 985 01 Kalinovo
Starosta: Ján Šárkan - tel.: 439 02 05 www.kalinovo.skKOKAVA NAD RIMAVICOU
Obecný úrad – 985 05 Kokava nad Rimavicou
Starosta: Ing. Ján Chromek - tel.: 429 31 01 www.kokava.skKrná
Obecný úrad – 985 25 Hradište
Starosta: Drahomíra Hricová - tel.: 429 19 55 www.krna.skMálinec
Obecný úrad – 985 26 Málinec
Starosta: Ing. Igor Čepko - tel.: 429 11 21 www.malinec.skMládzovo
Obecný úrad – 985 02 Breznička
Starosta: Miroslav Čičmanec - tel.: 448 68 22 wwwOzdín
Obecný úrad – 985 24 Rovňany
Starosta: Dušan Vývlek - tel.: 429 13 01 www.ozdin.e-obce.skRovňany
Obecný úrad – 985 24 Rovňany
Starosta: Jana Cabanová - tel.: 422 34 59 www.rovnany.ocu.skSelce
Obecný úrad – 980 13 Selce
Starosta: Vladimír Bodnár - tel.: 567 41 09 wwwSušany
Obecný úrad – 980 12 Sušany
Starosta: Mgr. Štefan Václavík - tel.: 567 81 24 www.gemer.orgŠoltýska
Obecný úrad – 985 07 Šoltýska
Starosta: Mgr. Marian Habovčík - tel.: 429 57 23 www.soltyska.skUhorské
Obecný úrad – 985 24 Rovňany
Starosta: Jozef Sakala - tel.: 422 34 28 www.uhorske.skUtekáč
Obecný úrad – 985 06 Utekáč
Starosta: Miroslav Barutiak - tel.: 451 41 31 www.utekac.skVeľká Ves
Obecný úrad – 985 01 Kalinovo
Starosta: Jozef Líška - tel.: 439 09 22 www.velkaves.skZlatno
Obecný úrad – 985 04 Zlatno
Starosta: Margaréta Murínová - tel.: 429 23 10 www