Vitajte

            


 
Naši partneri


Ministerstvo kultúry SR
www.culture.gov.sk

Národné osvetové centrum Bratislava
www.nocka.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
www.vucbb.sk


REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKÁ BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica
pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno,
v špecifických činnostiach pre Banskobystrický kraj
tel.: +421 048 / 415 3591, 412 5206, fax: 412 5122
e-mail: sosbb@sosbb.sk
www.sosbb.sk

Pohronské osvetové stredisko
Duklianskych hrdinov 21, 965 80 Žiar nad Hronom
pôsobnosť pre okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
tel.: +421 045 / 672 5136, fax: 672 3920,
e-mail: osvetaziar@stonline.sk
www.osvetaziar.sk

Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad 1, 960 26 Zvolen
pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva, Krupina
tel.: +421 045 / 5331659, 5334957, fax: 5324943
e-mail: osvetazv@stonline.sk
www.osvetazvolen.sk

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
pôsobnosť pre okresy Rimavská Sobota a Revúca
tel.: +421 047 / 5631 095, fax: 5621 222
e-mail: gmos@rsnet.sk
www.gmos.sk

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A. H. Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš
pôsobnosť pre Veľký Krtíš
tel.: +421 047 / 4831 746
e-mail: hios@h-ios.sk
www.h-ios.skObčianske združenie NOMAHO

www.nomaho.wz.sk

Občianske združenie RODON Klenovec

www.fsvepor.sk

MEDIÁLNI PARTNERI


www.casopisfolklor.sk