Vitajte

            


 Novohradské Osvetové StrediskoRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -Art Days
Artistic SeasonsArtistic AutumnPicnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th Jubilee


International Folklore Festival in Nograd 2009Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2019Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2019Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2018Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Pozvánky

Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Termíny hlavných podujatí NOS v roku 2020 - TERMÍNOVNÍK
Prihlasovanie do celoštátnych postupových súťaží v roku 2020 - Manuál - NOC
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUS

Naša inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

V zmysle preventívnych opatrení, ktorými chce Banskobystrický samosprávny kraj prispieť k spomaleniu šírenia nového koronavírusu sa až do odvolania rušia v blízkej dobe plánované podujatia. OZNAM
Rozprávková skrinka 2020
- regionálna súťažná prehliadka dramatickej tvorivosti detí a dospelých sa uskutoční 31. marca 2020 (utorok) v priestoroch Divadla B. S. Timravy v Lučeneci - PROPOZÍCIE


Pozvánka na seminár pre recitátorov IV. kategórie
Seminár sa uskutoční dňa 18. februára 2020 (utorok) o 9.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci. Lektorka podujatia Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. z Akadémie umení v Banskej Bystrici - POZVÁNKA


Regionálna výstava AMFO 2020 sa uskutoční v priestoroch Novohradského múzea a galéria v Lučenci v termíne konania 20.03.2020 - 31.03.2020. Výstava je určená pre členov OŠ AMFO pri NOS v Lučenci. Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Link na elektronické prihlasovanie: http://www.nocka.sk/prihlasovan…/formulare/prihlasenie/…/455 Príloha: manuál k prihlasovaniu


- Zverejnenie ponuky na prenájom nebytových priestorovDo pozornosti !
Literárny klub V.L.A.S. pri NOS Lučenec pripravuje od januára 2020 v mesačníku REKUS (regionálny kultúrny spravodajca) Rubriku začínajúcich literárnych autorov, čím chceme dať priestor mladým autorom a vzbudiť záujem o pôvodnú literárnu tvorbu.
Literárne práce či pokusy pred uverejnením posúdi a autorom rada poradí spisovateľka a zároveň lektorka klubu Hana Košková.
Ak radi píšete, poéziu alebo prózu, pošlite nám Vašu tvorbu (max. 4 básne alebo 1 stranu formátu A4) vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci na abelovsky@noslc.sk


BULLETIN


- Pozvánka "Divadlo a deti" v dňoch 23. a 24.10.2019
- Pozvánka "Divadlo a deti" dňa 29.11.2019
- Zverejnenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku NOS II.


- Zverejnenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku NOS I.


- Sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja -


Prosíme Vás o vyplnenie formuláru
„Dotazník spokojnosti s kultúrnymi službami“
Ďakujeme za spoluprácu!


BULLETIN
BULLETINBULLETINBULLETINBULLETINPozvánky: 23.-24.10.2019, 29.11.2019


Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 18. marec 2019 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.

Na stiahnutie: rámcový plán na rok 2019

Hviezdoslavov Kubín 2019

Na stiahnutie: pozvánka seminár, seminár pre pedagógov, termíny, termíny Lučenec, termíny Poltár, prihláška jednotlivci, prihláška kolektívy a propozície.


Pozvánka na stretnutie OŠ AVT

Novohradské osvetové stredisko Vás pozýva na stretnutie Okresného štúdia neprofesionálnej výtvarnej tvorby ako aj na regionálnu výstavu AVT. Termín prinesenia prác je do 9.2.2019.

Na stiahnutie: pozvánka OŠ AVT
Výtvarné spektrum 2019: propozície, prihláška A.-D., prihláška E.VÝZVA
prenájom nebytových priestorov