Vitajte

            


 Novohradské Osvetové StrediskoRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -Artistic SeasonsArtistic AutumnPicnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th Jubilee


International Folklore Festival in Nograd 2009Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2018Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Pozvánky

Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Termíny hlavných podujatí NOS v roku 2018 - TERMÍNOVNÍK
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUS

Naša inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.


Hviezdoslavov Kubín 2019

Na stiahnutie: pozvánka seminár, seminár pre pedagógov, termíny, termíny Lučenec, termíny Poltár, prihláška jednotlivci, prihláška kolektívy a propozície.


Pozvánka na stretnutie OŠ AVT

Novohradské osvetové stredisko Vás pozýva na stretnutie Okresného štúdia neprofesionálnej výtvarnej tvorby ako aj na regionálnu výstavu AVT. Termín prinesenia prác je do 9.2.2019.

Na stiahnutie: pozvánka OŠ AVT
Výtvarné spektrum 2019: propozície, prihláška A.-D., prihláška E.VÝZVA
prenájom nebytových priestorov

Predstavenie HANA v termíne 12.11.2018 sa ruší z dôvodu ochorenia hlavnej protagonistky. O novom termíne Vás budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie!BULLETINVÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na nákup elektroniky

POPBB 2018

Vyhlásenie výberového konkurzu a 13. ročníka súťaže v populárnej piesni POPBB 2018. Viac informácií a prihlášku nájdete v propozíciách súťaže a na webe http://www.sosbb.sk/hudba3.htm

Na stiahnutie: sprievodný list a propozície.Regionálna výstava amatérskej fotografie
AMFO 2018

Hlavným poslaním regionálnej výstavy je vytvoriť podmienky na porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v regióne Novohrad.
V tomto roku sa uskutoční v termíne 4.10.-4.11.2018 v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Uzávierka prijímania fotografií je do 21. septembra 2018.

Na stiahnutie: sprievodný list, prihláška, propozície.


Na stiahnutie: ZBORNÍK
BULLETINBULLETINBULLETINBULLETIN
Na stiahnutie: propozície, kronika - prihláška, monografia - prihláška a súhlas so spracovaním osobných údajov.Na stiahnutie: tlačová správa a program.OZNAM – Krajská tvorivá dielňa AVT, AMFO a FILM

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Vás ako tohtoročný hlavný organizátor krajskej tvorivej dielne pre AVT, AMFO a FILM, pozýva 1. -3. júna 2018 do Vinice (Ubytovňa Nimród), v ktorej sa dielňa uskutoční.
Prihlášky je potrebné doručiť do 22. mája 2018. Bližšie informácie v prílohách.

Na stiahnutie: sprievodný list, prihláška, informácie, program.

Heligónky nad Budinou

Na stiahnutie: propozície a prihláška
Prihlášky môžete zasielať aj na mail:romanmal@centrum.sk do 30.4.2018.


VLAK LITERATÚRY

Novohradské osvetové stredisko a Literárny klub V.L.A.S. pozývajú literárnych autorov na "Vlak literatúry" - Čítačka, literárna exkurzia, tvorivá dielňa-workshop v pohybe – na koľajniciach, ale aj na pevných miestach...

Na stiahnutie: prihláška docx a prihláška pdf


OZNAM – Tvorivá dielňa DIELNIČKA,
NOS - dielne pre verejnosť

Vážení návštevníci tvorivej dielne,
z kapacitných dôvodov od februára 2018 sa nahlasujte na tvorivé dielne minimálne dva dni pred dátumom dielne.
Plagát k aktuálnej tvorivej dielni pre verejnosť nájdete na našej fb stránke/Novohradské osvetové stredisko/ alebo na www.noslc.sk.
Dielne pre verejnosť sa konajú na mesačnej báze a sú prístupné všetkým, bez vekového obmedzenia. Kontakt kde sa môžete prihlásiť: 0907 503478 alebo vytvarnedielnicky@gmail.com.Ponuka kníh
Cenník:
1. S. Činčurák: „Vojna. Malé poznámky z môjho života...“ 12,- €
2. M. Pupala, G. Šusteková: „Utekáč na dobových fotografiách 1“ 12,- €
3. G. Šusteková, M. Pupala: „Utekáč na dobových fotografiách 2“ 15,- €
4. J. Lomenčík: „Z máľinské túrňi pozerán“ 8,- €
5. T. Kotek: „Krídla nad Novohradom“ 15,- €
6. T. Sitár: „Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia" 10,- €
7. S. Činčurák: „Vojna (faksimilné vydanie)" 20,- €
8. S. Činčurák: „Tajní vrahovia" 10,- €
9. V. Polívka: „Lučenec a kraj novohradský" 14,- €
10. Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie - zdarma

Knihy si môžete zakúpiť v priestoroch NOS na J.Kármána 2 v Lučenci.

VÝSLEDKY


64. Hviezdoslavov Kubín

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - okresné kolá - výsledky

Na stiahnutie: pozvánka a termínovník Lučenec, termínovník PoltárAMFO 2018

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené. Súťaž sa koná každý rok. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu , z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie. Na medzinárodnej súťaži, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996, sa SR pravidelne zúčastňuje. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

Na stiahnutie: prihláška

Stretnutie OŠ AMFO
Termín: 17.3.2018 o 9.00 hod.
Miesto: NOS Lučenec
Téma: výber prác na krajskú výstavu AMFO

Krajské kolo
Uzávierka: 9.5.2018
Výstava: 1. - 29.6.2018
Miesto: Stará radnica Zvolen

Celoštátne kolo
Výstava: 9. - 24.11.2018
Miesto: Galéria Mlyny, Nitra