Vitajte

            


 Novohradské Osvetové StrediskoRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -Artistic AutumnPicnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th Jubilee


International Folklore Festival in Nograd 2009Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2018Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Pozvánky

Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Termíny hlavných podujatí NOS v roku 2017 - TERMÍNOVNÍK
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUS

Naša inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

64. Hviezdoslavov Kubín

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - okresné kolá.

Na stiahnutie: pozvánka a termínovník Lučenec, termínovník PoltárOZNAM – Tvorivá dielňa DIELNIČKA,
NOS - dielne pre verejnosť

Vážení návštevníci tvorivej dielne,
z kapacitných dôvodov od februára 2018 sa nahlasujte na tvorivé dielne minimálne dva dni pred dátumom dielne.
Plagát k aktuálnej tvorivej dielni pre verejnosť nájdete na našej fb stránke/Novohradské osvetové stredisko/ alebo na www.noslc.sk.
Dielne pre verejnosť sa konajú na mesačnej báze a sú prístupné všetkým, bez vekového obmedzenia. Kontakt kde sa môžete prihlásiť: 0907 503478 alebo vytvarnedielnicky@gmail.com.Ponuka kníh
Cenník:
1. S. Činčurák: „Vojna. Malé poznámky z môjho života...“ 12,- €
2. M. Pupala, G. Šusteková: „Utekáč na dobových fotografiách 1“ 12,- €
3. G. Šusteková, M. Pupala: „Utekáč na dobových fotografiách 2“ 15,- €
4. J. Lomenčík: „Z máľinské túrňi pozerán“ 8,- €
5. T. Kotek: „Krídla nad Novohradom“ 15,- €
6. T. Sitár: „Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia" 10,- €
7. S. Činčurák: „Vojna (faksimilné vydanie)" 20,- €
8. S. Činčurák: „Tajní vrahovia" 10,- €
9. V. Polívka: „Lučenec a kraj novohradský" 14,- €
10. Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie - zdarma

Knihy si môžete zakúpiť v priestoroch NOS na J.Kármána 2 v Lučenci.

BULLETIN


BULLETIN


PRENÁJOM PRIESTOROV - žiadosť.

Školenie moderátorov

V septembri pokračujeme v školení moderátorov. Pozývame Vás na posledné stretnutie, v rámci ktorého si pripravíme moderátorske vstupy a rozoberieme aj modelové situácie podujatí. Teším sa na stretnutie s Vami - POZVÁNKA .

Ponuka kníhCenník:
1. S. Činčurák: „Vojna. Malé poznámky z môjho života...“ 12,- €
2. M. Pupala, G. Šusteková: „Utekáč na dobových fotografiách 1“ 12,- €
3. G. Šusteková, M. Pupala: „Utekáč na dobových fotografiách 2“ 15,- €
4. J. Lomenčík: „Z máľinské túrňi pozerán“ 8,- €
5. T. Kotek: „Krídla nad Novohradom“ 15,- €
6. T. Sitár: „Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia" 10,- €
7. S. Činčurák: „Vojna (faksimilné vydanie)" 20,- €

Knihy si môžete zakúpiť v priestoroch NOS na J.Kármána 2 v Lučenci.
Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 25. septembra 2017 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.
JESENNÉ STRETNUTIE

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravuje výstavu amatérskych výtvarných tvorcov z okresov Lučenec a Poltár - Jesenné stretnutie 2017. Výstava sa uskutoční od 21. septembra do 8. októbra 2017 v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Kubínyiho nám. č. 3 v Lučenci.

Uzávierka prác: 8. septembra 2017.

Na stiahnutie: PRIHLÁŠKA

K prihláškam prosíme uviesť (môže byť aj na zadnej strane), stručný životopis so zameraním na Vašu výtvarnú činnosť, ktorý bude upravený a uvedený v katalógu.BULLETIN


BULLETIN


BULLETIN
Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci Vás pozýva na spoločné stretnutie literárneho klubu a žiakov ZŠ M.R. Štefánika Lučenec (Haličská 8), spojené s prezentáciou školského projektu, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2017 (utorok) o 16.00 hod. v Elokovanom pracovisku ZŠ na Ul. Dekréta Matejovie 10 (druhá ulica nad školou na ľavej strane smerom na Halič).
Školenie moderátorov

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravuje v mesiacoch máj – september školenie moderátorov, s cieľom podporiť záujemcov o tuto činnosť. Obsahom workshopov sú teoretické vedomosti a názorné praktické cvičenia s dôrazom na rozvoj prejavu a osobnosti moderátora.

POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA


- príspevky REKUS - - ŽIVOTOPIS - - KALENDÁRIUM - - DIELO -POZVÁNKA , PRIHLÁŠKAPOZVÁNKA NA ETNODIELNEPozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 29. marec 2017 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.

Na stiahnutie: rámcový plán na rok 2017Tvorivá dielňa pri NOS

Pozývame Vás dňa 16.3. od 15.30 hod. na tvorivú dielňu venovanú papierovému pedigu. Prihlásiť sa môžete na tel.: 0907 503 478 alebo mailom: vytvarnedielnicky@gmail.com.

Dňa 17.3. od 14.00 hod. pripravujeme tvorivú dielňu pre deti, mládež a verejnosť venovanú dekorovaniu kraslíc farebnými voskami. Poplatok 3,- €, pridať sa môžete do 16.00 hod. Bližšie informácie na tel. 0907 503 478.


Školenie kronikárov miest a obcí SR

Vlastivedný odbor Matice slovenskej v Martine pozýva záujemcov na školenie kronikárov miest a obcí SR - pozvánkaRozprávková skrinka

Regionálna súťažná prehliadka dramatickej tvorivosti detí a dospelých hrajúcich pre deti sa bude konať dňa 21.3.2017 v Poltári.

Na stiahnutie: propozície, prihláška


O CENU PRIMÁTORKY MESTA A RIADITEĽKY NOS

Regionálna súťažná prehliadka moderného tanca detí a mládeže sa bude konať dňa 6.4.2017 v Divadle B.S.Timravy v Lučenci.

Na stiahnutie: propozície, prihláška


Detský folklórny festival

Regionálna súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov sa bude konať dňa 31.3.2017 v Divadle B.S.Timravy v Lučenci.

Na stiahnutie: propozície, prihláška


63. Hviezdoslavov Kubín

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - okresné kolá.

Na stiahnutie: termínovník Lučenec, termínovník PoltárPozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 27. február 2017 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.

Na stiahnutie: rámcový plán na rok 2017


STRUNOBRANIE 2017

Stredoslovenské osvetové stredisko pripravuje krajskú postupovú súťažnú prehliadku neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov dňa 8. apríla 2017 v Banskej Bystrici.

Na stiahnutie: pozvánka


CINEAMA 2017

Regionálne kolo súťaže Cineama sa uskutoční 11. marca 2017 v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši. Uzávierka na prihlásenie filmov je 3. marca 2017.
Kontakt: Mgr. art. Ivan Vredík, Hontiansko - ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, tel. 047/4831465

Na stiahnutie: prihláška a propozícieAMFO 2017

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené. Súťaž sa koná každý rok. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie. Na medzinárodnej súťaži, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996, sa SR pravidelne zúčastňuje. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

Stretnutie OŠ AMFO - 1.4.2017

Regionálne kolo
Uzávierka: 5.5.2017
Na stiahnutie:
propozície


Krajské kolo
Uzávierka: 11.5.2017
Výstava: 1. - 30.6.2017, Stará radnica Zvolen

Celoštátne kolo
Uzávierka: 1.8.2017
Výstava: 5. - 24.11.2017, Mlyny Cinemas Nitra


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017

Poslaním súťaže Výtvarného spektra 2017 je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Postupová celoštátna súťaž Výtvarné spektrum, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami v SR pod odbornou garanciou NOC je ojedinelá práve tým, že poskytuje výtvarníkom (neprofesionálnym), významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom a celoštátnom kontexte. Organizovaním tejto súťaže získavajú usporiadatelia - Národné osvetové centrum a kultúrno-osvetové zariadenia (strediská) prehľad o najnovších aktivitách neprofesionálnych výtvarníkov, o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využívajú na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov, napríklad formou hodnotiaceho rozborového seminára v rámci tohto podujatia. Organizátorom - regionálnym a krajským kultúrno-osvetovým zariadeniam SR a Národnému osvetovému centru – podujatie poskytuje možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami ako sú múzeá, galérie, fotogalérie, či pamätné izby a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, esteticko-výchovnej a realizačnej. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

Stretnutie OŠ AVT - 25.2.2017

Regionálne kolo
Uzávierka: 15.3.2017
Na stiahnutie:
propozície
prihláška

Krajské kolo
Uzávierka: 20.3.2017
Výstava: 4.- 23.4.2017, Múzeum SNP Banská Bystrica

Celoštátne kolo
Výstava: 8.- 30.9.2017, Trenčín