Vitajte

            


 Novohradské Osvetové StrediskoRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -Picnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th Jubilee


International Folklore Festival in Nograd 2009Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Pozvánky

Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Termíny hlavných podujatí NOS v roku 2016 - TERMÍNOVNÍK
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUS

Naša inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

AMFO 2017

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené. Súťaž sa koná každý rok. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie. Na medzinárodnej súťaži, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996, sa SR pravidelne zúčastňuje. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

Stretnutie OŠ AMFO - 1.4.2017

Regionálne kolo
Uzávierka: 5.5.2017
Na stiahnutie:
propozície


Krajské kolo
Uzávierka: 11.5.2017
Výstava: 1. - 30.6.2017, Stará radnica Zvolen

Celoštátne kolo
Uzávierka: 1.8.2017
Výstava: 5. - 24.11.2017, Mlyny Cinemas Nitra


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017

Poslaním súťaže Výtvarného spektra 2017 je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Postupová celoštátna súťaž Výtvarné spektrum, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami v SR pod odbornou garanciou NOC je ojedinelá práve tým, že poskytuje výtvarníkom (neprofesionálnym), významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom a celoštátnom kontexte. Organizovaním tejto súťaže získavajú usporiadatelia - Národné osvetové centrum a kultúrno-osvetové zariadenia (strediská) prehľad o najnovších aktivitách neprofesionálnych výtvarníkov, o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využívajú na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov, napríklad formou hodnotiaceho rozborového seminára v rámci tohto podujatia. Organizátorom - regionálnym a krajským kultúrno-osvetovým zariadeniam SR a Národnému osvetovému centru – podujatie poskytuje možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami ako sú múzeá, galérie, fotogalérie, či pamätné izby a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, esteticko-výchovnej a realizačnej. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

Stretnutie OŠ AVT - 25.2.2017

Regionálne kolo
Uzávierka: 15.3.2017
Na stiahnutie:
propozície


Krajské kolo
Uzávierka: 20.3.2017
Výstava: 4.- 23.4.2017, Múzeum SNP Banská Bystrica

Celoštátne kolo
Výstava: 8.- 30.9.2017, TrenčínZborník

Bulletin

Bulletin


Bulletin


Čepčenie nevesty v Políchne, autor Katka Kočalková
OZNAM pre organizátorov podujatí!

BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravuje vydanie publikácie, ktorú budú tvoriť dve časti: KALENDÁR výročí a KATALÓG kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2017.

V tejto súvislosti sa obraciame na organizátorov (obce, OZ, kultúrne inštitúcie, umelecké kolektívy, školy a p.), ktorí plánujú uskutočniť rôzne podujatia alebo si budú pripomínať výročie významnej osobnosti či udalosti a majú záujem o ich propagáciu uverejnením v pripravovanej publikácii, aby informácie zaslali najneskôr do 10. novembra 2016 na e-mail: abelovsky@noslc.sk.

Podrobné informácie a pokyny
PROJEKT/ MADE IN POD HOLÝM NEBOM

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci Vás pozýva na tvorivú dielňu ORNAMENT v rámci PROJEKT-u/ MADE IN POD HOLÝM NEBOM pre neprofesionálnych výtvarníkov v dňoch 4.- 5.11.2016. Záväzné prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 17. 10. 2016.
Na stiahnutie: pozvánka a propozíciePozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 24. októbra 2016 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.


Časový harmonogram - „Putovanie s batôžkom slov“ - Zoznam autorovPrenájom nebytových priestorov

Na stiahnutie - zverejnené 25.10.2016

Srdečne Vás pozývame na výstavu fotografií z letných tvorivých dielní, ktorá sa koná
v priestoroch NOS v Lučenci. Výstava je sprístupnená verejnosti v pracovných dňoch
od 8.00 do 15.00 hod. do 31.10.2016.VI. Bzovské sklárske dni

- Dolná Bzová, termín: 7.-11.9.2016 -
pozvánka a program na stiahnutieSúťaž o najlepšiu BRDÁRSKU KAPUSTNICU 2016

- Veľká Ves, termín: 17.9.2016 -
program a propozície na stiahnutieVernisáž - Eva Čabová - Dotyky leta

- Dom Matice slovenskej v Lučenci, dňa 22.8.2016 o 17.hod. -
Výstava potrvá do 9.9.2016 - pozvánka na stiahnutie
Školenie kronikárov miest a obcí SR

Vlastivedný odbor Matice slovenskej v Martine pozýva záujemcov na školenie kronikárov miest a obci SR.

Na stiahnutie: pozvánka na školenie

Najbližší termín je už od 8.8. do 19.8.2016, ale kurz je možné realizovať aj v sobotu. Termín sa dá prispôsobiť po dohode s odborným garantom.
Cena:
1-dňové školenie - cena 44 Eur / osoba. V cene je zahrnuté: poplatok, dohody, zmluvy s obecným/mestským zastupiteľstvom, bádateľský list, návrh na preukaz kronikára, príručka, obed.
2-dňové školenie - cena 97 Eur / osoba. V cene okrem už uvedeného je zahrnuté ubytovanie a strava.

Školenia sú realizované cez Vlastivedný odbor Matice slovenskej so štatútom Vedeckého odboru.Hrnčiarske slávnosti - dňa 12.8.2016

plagát na stiahnutieRegionálna výstava OŠ AMFO

Regionálna výstava amatérskej fotografie AMFO sa uskutoční v termíne 20.9.-2.10.2016. Na stiahnutie: propozície a prihláška

Uzávierka prijímania fotografií je do 5. septembra 2016.STRETNUTIE S PIESŇOU

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých - sólisti inštrumentalisti, speváci, spevácke skupiny a ľudové hudby.
Súťaž sa uskutoční 18. septembra 2016 v priestoroch Kultúrneho domu vo Vidinej.
Na stiahnutie: propozície a prihlášky

Záväznú prihlášku je potrebné vyplnenú zaslať najneskôr do 1. septembra 2016.

Zverejnenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku NOS

Na stiahnutie - zverejnené 22.7.2016

H/VLAS ne/uto/píš

Tradične netradičné prezentácie autorskej tvorby na netradičných miestach, literárne čítačky na prírodnom útvare vulkanických vyvrelín (Kamenné vráta nad Budinou), v obchodnom centre Galéria v Lučenci, na rozhľadni Slopovo (medzi Klenovcom a Kokavou nad Rimavicou, vo dvore múzea B. S. Timravy v Polichne ...
Projekt budeme realizovať od septembra do decembra počas troch dní (vždy 1 deň), v 2 častiach a na 6 miestach.

VÝZVA a PRIHLÁŠKAZverejnenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku NOS

Na stiahnutie - zverejnené 28.6.2016
Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 20. júna 2016 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.
MAS MALOHONT podporí nápady občanov i obcí

Viac informácií nájdete na web stránke MAS:
http://www.malohont.sk/clanok.php?id=407


Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 25. mája 2016 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.


Týždeň Novohrad-Nógrád UNESCO Geoparku

v rámci iniciatívy Týždeň Európskych geoparkov sa v dňoch od 19. mája až do 5. júna 2016 bude konať už po ôsmy raz.

Viac o podujatí:
program a tlačová správa

Podujatia MAS MALOHONT - máj 2016

Určite si bude z čoho vyberať. Mesiac máj ponúka pestrú paletu podujatí od divadelných predstavení a koncertov rôznych hudobných žánrov, cez pálenie vatry, turistické pochody a cyklistické preteky až po rezbárske sympózium a noc v mlyne či v múzeu - PROGRAM.
Viac informácií nájdete na web stránke MAS:http://www.malohont.sk
Slovenská kronika 2016

Celoštátnu súťaž Slovenská kronika 2016 s dvojročnou periodicitou vyhlasuje Národné osvetové centrum.
Každý kronikár, autor, vydavateľ publikácie alebo obec, mesto či mestská časť, prípadne krajská samospráva, inštitúcia alebo spolok, či škola môže do celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2016 prihlásiť zaslaním na adresu vyhlasovateľa (Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, Bratislava 812 34) svoju kroniku a monografiu napísanú v slovenskom jazyku alebo vedené v slovenskom jazyku a inej jazykovej mutácii. Ukončenie súťaže je 31.08.2016.

Na stiahnutie:
prihláška a propozíciePozvánka na KTD pre AVT, FILM a FOTOGRAFIU 2016

Krajská tvorivá dielňa pre neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, film a fotografiu sa bude realizovať : 20.-22.5.2016 - Biela medvedica – Bystrá /okr. Brezno/. Prihlášky pošlite do 10. mája 2016.


Na stiahnutie:
FILM a FOTO, AVT, list, prihláška


KONCERT JE ZRUŠENÝ


Medvešký fotomaratón

Novohrad-Nógrád geopark vyhlasuje fotosúťaž: V dňoch 3. – 5. júna 2016 sa v prvom cezhraničnom geoparku na svete uskutoční tretí Medvešský fotomaratón. Organizátori pripravia 48 hodinový program s cieľom poznania hodnôt a objavovania prírodných a kultúrnych krás menej známej, zato veľmi rozmanitej krajiny v oblasti Medveša. Do programu je zahrnuté aj nočné fotenie, v rámci ktorého organizátori osvetlia stredoveké hrady.
Podrobné informácie o programe a podmienkach účasti:
Web: http://www.foto-maraton.sk
Facebook: https://www.facebook.com/medvessky.maraton/
Program: http://www.fotosmaraton.hu/sk/node/105
Na stiahnutie: Podmienky účastiPozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 25. apríla 2016 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.
Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 23. februára 2016 o 15.30 hod. Zaujal Vás tento oznam? Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené pre všetkých záujemcov. Príďte, tešíme sa.
Kokavské etnodielne nielen pre študentov

Obec Kokava nad Rimavicou v spolupráci s Národným osvetovým centrom pripravuje pre záujemcov letnú školu - etnodielne počas folklórneho festivalu Koliesko. Uzávierka prihlášok je 13. mája 2016.
Na stiahnutie:
pozvánka a prihláškyMEDVEŠSKÝ FOTOMARATÓN 2016

V dňoch 3.-5. júna 2016 bude v Novohrad - Nógrád Geoparku už po tretíkrát zorganizovaný Medvešský fotomaratón. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, organizátori zduplikovali program podujatia tak, aby účastníci vedeli čo najlepšie využiť bohatú ponuku aktivít programu.
Na stiahnutie:
tlačová správa a program

ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA 2016

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa uskutoční dňa 23. marca 2016 v Poltári.
Na stiahnutie:
pozvánka, propozície, prihláška62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy.
Na stiahnutie:
sprievodný list Lučenec, sprievodný list Poltár, propozície, prihláška - evidenčný list jednotlivec, prihláška - evidenčný list súborPozvánka na stretnutie OŠ AVT

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Vás pozýva na stretnutie Okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára (sobota) 2016 o 9,00 hod. v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Stretnutie bude zamerané na konfrontáciu prác a výber prác na krajskú súťažnú výstavu Výtvarné spektrum 2016. Informácia pre výtvarníkov, ktorí nebudú môcť prísť: Uzávierka regionálneho kola Výtvarného Spektra na rok 2016 je do 15. marca 2016. Lektor: Akad. mal. Štefan Balázs.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!CINEAMA 2016

Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby Cineama 2016 je určená pre okresy Zvolen, Lučenec, Poltár, Detva a Veľký Krtíš. Súťaž sa uskutoční 12. marca 2016 v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši.
Na stiahnutie:
sprievodný list, propozície, prihláška


AMFO 2016

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené. Súťaž sa koná každý rok. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie. Na medzinárodnej súťaži, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996, sa SR pravidelne zúčastňuje. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

Regionálne kolo
Výber: 12.3.2016 o 9.00 hod. NOS LC
Na stiahnutie:
propozície
prihláška

Krajské kolo
Uzávierka: 5.5.2016
Výstava: 2. - 30.6.2016, Stará radnica Zvolen

Celoštátne kolo
Uzávierka: 1.8.2016
Výstava: 4. - 30.11.2016, Synagóga Levice


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016

Poslaním súťaže Výtvarného spektra 2016 je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Postupová celoštátna súťaž Výtvarné spektrum, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami v SR pod odbornou garanciou NOC je ojedinelá práve tým, že poskytuje výtvarníkom (neprofesionálnym), významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom a celoštátnom kontexte. Organizovaním tejto súťaže získavajú usporiadatelia - Národné osvetové centrum a kultúrno-osvetové zariadenia (strediská) prehľad o najnovších aktivitách neprofesionálnych výtvarníkov, o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využívajú na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov, napríklad formou hodnotiaceho rozborového seminára v rámci tohto podujatia. Organizátorom - regionálnym a krajským kultúrno-osvetovým zariadeniam SR a Národnému osvetovému centru – podujatie poskytuje možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami ako sú múzeá, galérie, fotogalérie, či pamätné izby a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, esteticko-výchovnej a realizačnej. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

Regionálne kolo
Výber: 13.2.2016 o 9.00 hod. NOS LC
Na stiahnutie:
propozície
prihláška

Krajské kolo
Uzávierka: 15.3.2016
Výstava: 5.- 28.4.2016, Múzeum SNP Banská Bystrica


Krajská tvorivá dielňa výtvarníkov, fotografov a filmárov

Termín: 20.- 22.5.2016
Miesto: Biela Medvedica/Bystrá
Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci oznamuje, že najbližšie stretnutie členov klubu bude 25. januára 2016 o 15.30 hod. v priestoroch NOS Lučenec..Výtvarná dielňa pre verejnosť a mamičky s detičkami

Milí priaznivci tvorivosti v novom roku začíname keramickou dielňou a to 11.1., 14.1. a 20.1.2016 od 15.00 hod.. Budeme vytvárať keramické nástenné dekorácie technikou modelovania z plátov. Poplatok 3 €, v cene je materiál a výpal. V prípade nevyhovujúceho termínu, možnosť dohodnúť si aj iný termín. Tešíme sa na Vás!Do pozornosti!

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci vydalo v roku 2015 druhé vydanie kníh Štefana Repčoka a obidve publikácie ponúka na predaj: Ľudové povesti a balady z Kokavy nad Rimavicou a okolia – cena 9,- € Neuveriteľné príhody a ľudové povery z Kokavy nad Rimavicou a okolia - cena 7,- €