Vitajte

            


 
Osobnosti regiónuZ histórie Novohradu

Novohrad sa rozprestiera v Juhoslovenskej kotline na juhu stredného Slovenska a Banskobystrického kraja. Severná časť jeho územia má hornatý charakter, zasahuje do neho Krupinská planina, Slovenské rudohorie a na východe Cerová vrchovina. Juh regiónu má nížinatý charakter. Jeho najvýznamnejším vodným tokom je rieka Ipeľ.

Bohatá minulosť tu po sebe zanechala odkazy v podobe pravekých hradísk, stredovekých pevností a hradov.

Slovania osídlili územie regiónu na prelome 6.-7. storočia. V 10. storočí južnú časť zabrali Maďari a na prelome 10.-11. storočia vznikol, v prostredí zmiešaného slovansko-maďarského osídlenia, Novohradský komitát.

V 13. storočí bolo územie postihnuté vpádom Tatárov. Po ich odtiahnutí sa začali budovať hrady Modrý Kameň, Divín, Halič, Šomoška a ďalšie pevnosti, ktoré boli súčasťou obrannej línie pred nájazdmi Tatárov a Turkov. Pod ich štyridsať rokov trvajúcu nadvládu sa postupne dostal celý Novohrad v druhej polovici 16. storočia. V 17. až 18. storočí zachvátili Novohrad stavovské boje a protifeudálne povstania.

K pozoruhodnému rozvoju regiónu došlo v 19. storočí. Ten pretrval až do vypuknutia I. svetovej vojny. Po páde Rakúsko-Uhorskej monarchie sa územie regiónu rozdelilo na región Novohrad (SR) a Župu Nógrád (MR).

Historický Novohrad je v súčasnosti zložený z okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš na slovenskej strane a Župy Nógrád na strane maďarskej. Významným medzníkom vo vývoji bolo založenie euroregiónu Neogradiensis, fungujúceho na princípe cezhraničnej spolupráce medzi obidvoma krajinami.

zdroj: Vitajte v Novohrade - publikácia vydaná NOS
v roku 2005 pri príležitosti X. MNFF