Vitajte

            


 
NOVINKY
AVT & AMFO

Štúdio amatérskej výtvarnej tvorby a fotografie

Podľa dostupných materiálov vznik Výtvarného krúžku pri vtedajšom Okresnom dome osvety v Lučenci datujeme do r. 1954. V. okresná výstava ľudových výtvarníkov v. r. 1959 bola tematicky zameraná k 15. výročiu SNP. Výtvarníkov, ktorí sa jej zúčastnili považujeme za zakladajúcich členov ( Farkaš Ladislav, Farkaš Mikuláš, Kružič Gustáv, Lukniš Karol, Makuš Karol, Pecár Štefan, Pupala Tibor, Seitz Vladimír, Sirotka Ján, Urbančok Koloman. Väčšina týchto autorov bola v aktívnej spolupráci s akademickým maliarom Júliusom Szabóom, významnou osobnosťou nášho mesta, ktorý im v tom čase robil poradcu i konzultanta pri ich tvorbe. Svojimi dielami sa prezentovali aj v časopise Ľudová tvorivosť (Vydavateľstvo OSVETA, Martin).

Do tohto obdobia zaraďujeme aj amatérsku fotografiu, o ktorej zviditeľnenie sa zaslúžil nestor slovenskej amatérskej fotografie Ladislav Noel aj v našom regióne, kde pôsobil často ako lektor. Lučenské štúdio AMFO bolo známe v celom Československu takými výraznými menami ako napr. Gabriel Kotek, Ján Káka, Štefan Repčok, Robert Schill, Michal Galád, Július Sirotiak, Mária Majerová, Július Križáni, Peter Kóša, Ondrej Kamenský, Ivan Bábela, Michal Hanko, Martin Sýkorka, a pod. Spomínaní autori získali mnoho ocenení nielen na regionálnych, ale aj na celoštátnych výstavách.


AVT

Dnešnú podobu Štúdia amatérskej výtvarnej tvorby poznáme od roku 1980, kedy medzi jej zakladateľov patrili mená, ktoré sme už uvádzali: T. Pupala, K. Lukniš, J. Sirotka, I. Čordáš, O. Strapko a iní. Stretnutia sa konajú 3 x ročne v sobotu pod odborným vedením ak. mal. Štefana Balázsa. Jedno z týchto stretnutí je 3 dňové – venované v práci v plenéri za účasti fundovaných lektorov (počas dňa sa tvorí, večere patria konfrontáciám a konzultáciám vytvorených prác). Tvorivé stretnutie má krajský charakter a koná sa každý rok v inom regióne (B. Bystrica, Zvolen, R. Sobota, Žiar nad Hronom, Lučenec, Veľký Krtíš). Činnosť sa však zameriava aj na výstavnú prezentáciu na rôznych regionálnych, krajských a celoštátnych podujatiach. Letné stretnutie (Lučenec, Fiľakovo), Výtvarný salón (Modrý Kameň), Výtvarné spektrum (Banská Bystrica, Humenné), Výtvarný Ružomberok (Ružomberok) a pod., na ktorých sú naši výtvarníci pravidelne odmeňovaní, či už cenami, alebo čestnými uznaniami. Samotní tvorcovia sa predstavujú aj autorskými výstavami najmä pri významných životných jubileách.

  • Členovia okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci:

Pavel Megyeri, Peter Kovács, Milan Čelinský, Juraj Hahn, Tibor Kobliček, Ivan Pupala, Tibor Pupala, Ondrej Strapko, Zoltán Kovács, Ervin Gerő, Magdaléna Jančkárová, Attila György, Monika Račková, Cecília Nagyová, František Mráz, Július Krňan, Vladimír Oravec, Jozef Badinka, Gizela Schneiderová, Blanka Kucejová, Štefan Jačmeník, Ľubica Marcineková, Martin Jaško, Anna Brijaková, Štefan Šingliar, Lýdia Bellová, Ján Sirotka, Pavol Drugda, Vladimír Solovij, Adriana Bútorová, Timea Mihalidesová, Margita Janštová, Boris Novák, Jana Čabová, Csaba Kvak, Eleonóra Salajová, Eva Zsélyiová, Mária Ľuptáková, Adela Balázsová, Iveta Kuricová, Elena Máliková, Antónia Teleková, Vojtech Schuller, Edo Pauly, Vladimír Janický, Martina Votavová, Peter Polach, Jana Salajová, Gabriel Kurák, Štefánia Drastíková, Dušan Kováč, Štefan Košičiar, Martin Ľupták, Patrik Berta, Jana Germušková


AMFO

Amatérska fotografia nemá momentálne toľko aktívnych členov ako v minulosti, a to z rôznych dôvodov, okrem náročnosti technologickej, časovej a finančnej pri spracovaní analógových fotografií je v kurze digitálna fotografia, ktorá je taktiež pre svoje spracovanie technicky náročná. Napriek tomu však medzi sebou radi uvítame všetkých záujemcov, ktorí si chcú doplniť svoje vedomosti aj na tomto poli. Takmer všetky foto – súťaže a výstavy majú aj kategóriu digitálnej fotografie. Mne Slovensko krása je... (Ružomberok), Strom (Ružomberok ) , AMFO a DIAFOTO (Zvolen, Bratislava, Humenné).

  • Členovia okresného štúdia amatérskej fotografie pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci:

Robert Görgy, Michal Galád, Ján Káka, Ondrej Kamenský, Július Križáni, Ladislav Kőműves, Pavol Križan, Robert Schill, Martin Sýkorka, Miroslav Sýkorka, Marián Záhorec, Fridrich Schnelczer, Robert Kozlok, Krasimír Damjanov, Peter Kovács, Arnold Kojnok, Zuzana Budáčová, Július Sirotiak, Jozef Beňovský, Ivan Bábela, Ivan Bitala