Vitajte

            


 
Divadelné súbory dospelých a detské divadelné súbory

Okres Lučenec a Poltár:

Divadelné súbory

 • DS Timrava - - OZ Timrava, Lučenec, Sylvia Golianová, tel. 0908 559 124
 • Divadlo mladých pri OZ Timrava - Lučenec, Sylvia Golianová, tel. 0908 559 124
 • Havkáči - - Tomášovce, Ľubica Hrnčiarová, tel. 0918 566 381
 • Opona - - OZ Opona, Poltár, Edita Klembasová, tel. 0949 180 959
 • OZ Opona nezaháľa, Spomienka na Žiláka

 • Strašidlá - (Lupočská divadelná mládež) - OZ Pod Skaličkou, Mirka Kaňuchová,
  tel. 0904 947 474
 • Stužka - - pri MKS Kokava nad Rimavicou, Eva Švingálová, tel. 0910 178 858

Divadlo dospelých pre deti

 • Pramienok - CVČ Magnet Lučenec, Jana Murgašová, tel. 047/ 433 37 97

Divadelné súbory - maďarské

 • J. Kármána - - Lučenec, Štefan Csák, tel. 0905 113 377
 • Apropó - - Gymnázium Fiľakovo, Szvorák Zsuzsanna, tel. 0905 639 343
 • Zsákszínház - - MSKS Fiľakovo, Štefan Mázik, tel. 0915 812 503
 • Zsibongó - - Gymnázium Fiľakovo a ZO Csemadok Fiľakovo, Mgr. Szvorák Zsuzsanna, tel. 0905 639 343

Detské divadelné súbory

 • DDS Eňoňuňo - - ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, Eva Švingálová, tel. 0910 178 858
 • DDS KUKUK - - ZUŠ Lučenec, Zuzana Garajová, tel. 047/433 37 95
 • DDS Pošteklím ťa - Súkromná ZUŠ Lučenec, Zuzana Kaššová, tel. 0908 132 435
 • DDS Athéna - - ZŠ Cinobaňa, Vladimíra Albertová, tel. 047/439 51 12
 • DDS Bocianik - ZŠ s MŠ Kalinovo, Zuzana Demjanovičová, tel. 047/ 439 03 23
 • DDS Budíček - ZŠ s MŠ Utekáč, Alena Štromajerová, tel. 047/ 429 61 25
 • DDS Dokorán - - ZŠ L. Novomeského, Monika Szaboová, Lučenec, tel. 047/ 433 37 93
 • DDS NOK - Na Opatovskom kopci - - súkromná ZUŠ Lučenec-Opatová, Mgr. Terézia Kelementová, tel. 0949 378223
 • DDS Myšičky - ZŠ Mučín, Andrea Bendeová
 • DDS Maskované Guliverky - - ZUŠ Poltár, Eva Žírošová, tel. 047/ 422 20 58, 0905 252 227
 • DDS Šuli Teatro - - ZUŠ Poltár, Eva Žírošová, tel. 047/ 422 20 58, 0905 252 227
 • DDS Rapkáčik - ZŠ Farská lúka, Fiľakovo, Edita Mrázová, tel. 047/ 438 18 08
 • DDS Divadielko z kufra - OZ TIMRAVA, Sylvia Golianová, tel. 0908 559 124
 • DDS SME! - - pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Lučenec,
  Sylvia Golianová, Dušana Nôtová, tel. 047/ 451 18 55 - 56
 • DDS Ťuťmáci - -ZŠ s MŠ Breznička, Janka Mesiariková, tel. 047/ 448 67 41, 047/ 411 18 67
 • DDS Radosť - ZŠ s MŠ Radzovce, Eva Jambrichová