Vitajte

            


 
Folklórne súbory,
detské folklórne súbory a folklórne skupiny

Okres Lučenec a Poltár:

Folklórne súbory

 • FS Ipeľ - - MsÚ Lučenec, Oddelenie kultúry a športu,
  Marcela Janštová tel. 0905 926 498
 • FS Kokavan - - Obec Kokava nad Rimavicou,
  Jana Krotáková tel. 047/ 429 32 45, Ján Blahuta tel. 0903 562 880
 • FS Jánošík - - Dom Matice Slovenskej Fiľakovo,
  Ing. Alena Rezková tel. 0918 904 930, Ing. Jozef Šulek tel. 0905 389 063
 • FS Nógrád - - MKS, Csemadok Radzovce, Mária Mártonová, tel. 0918 494 963
 • FS Rakonca - - CVČ IUVENES Fiľakovo, Norbert Varga, tel. 0908 041 947
 • FS Úvrať - - Mesto Poltár, Michal Obročník tel. 0944 232 795
 • FaDS Dubkáčik - - Buzitka, Slavomíra Očovanová tel. 0907 833 314

Detské folklórne súbory

 • DFS Kis Rakonca - - CVČ IUVENES Fiľakovo, Norbert Varga tel. 0908 041 947
 • DFS Kokavan - - ZŠ, MKS Kokava nad Rimavicou,
  Jana Becániová tel. 0903 795 167, Jana Obročníková tel. 0903 853 728
 • DFS Pitypang - - ZŠ J. Kármána s VMJ Lučenec,
  Nora Kertészová tel. 047/ 433 37 92
 • DFS Radosť - - Lučenec, Marcela Janštová tel. 0905 926 498
 • DFS Kukučky - - Poltár, Mirka Kýpeťová tel. 0915 127 321
 • DFS Jánošík - - Dom MS Fiľakovo, Miroslava Podhorová tel. 0917 527 679
 • DFS Málinčok - - Málinec, Anna Kančová tel. 0908 651 192
 • FSS Zvonček – - ZŠ Vajanského Lučenec, Zuzana Goljanová tel. 0905 965 662
 • DFS Kukulienka - Lovinobaňa, Daniela Rafajová tel. 0908 955 034, Zuzana Kurajská tel. 0918 562 635
 • Rómsky folklórny súbor KHAMORO (Slniečko) v Poltári - - vedúca: Bc. Beata Berkyová, 0949 460 556, e-mail: beataberkyova@zoznam.sk

Folklórne skupiny

 • Romani Luluďi - - rómska folklórna skupina - KVOZ Láčho drom,
  Vladimír Sendrei, tel. 0904 533 227
 • FSk Škorec - - MO MS a OÚ Vidiná, Jozef Kucej tel. 0908 967 954
 • Hrnčiarka – - folklórny súbor, Hrnčiarske Zalužany,
  Agnesa Markotánová, tel. 0907 638 801
 • Haličan - - hudobno-spevácka skupina, Halič,
  Emil Ďurica, tel. 0949 866 638
 • Vidovenky – - ženská spevácka skupina z Vidinej,
  Viera Kamenská tel. 0907610112, Danica Koryťáková tel. 0915361778
 • Konvalinka – - ženská spevácka skupina, Čakanovce,
  Mária Kolpaská , tel. 0915 674 868
 • Sobotienka – - ženský spevokol, Mučín,
  Katarína Šumecová tel. 047/4378835

Detské spevácke skupiny

 • Kvietok – ZŠ Farská lúka Fiľakovo, Marian Bozó
 • Furmanky od heligónky – ZŠ Cinobaňa, Katarína Lenhartová
 • Srdiečko – ZŠ s MŠ Halič, Katarína Gálová
 • Snežienky – ZŠ Školská Fiľakovo, J. Kľuka
 • pri DFS Kokavan – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, Jana Becániová a Jana Obročníková
 • pri DFS Radosť Lučenec, Marcela Janštová
 • rómska DSS – Lovinobaňa, Igor Berky

Ľudová hudba

 • ĽH pri FS Kokavan v Kokave nad Rimavicou, Gejza Sereš
 • Lúčina - žiacka ľudová hudba ZUŠ Poltár, Barnabáš Szabó

Fujaristi

 • Trio fujaristov pri FS Kokavan – Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ a Ján Kroták
 • Tibor Koblíček z Turičiek

Heligónkari

 • Breznička – Milan Plavucha, Močiar
 • Budiná – Milan Gábor, Miroslav Gábor, Ľubomír Gábor, Ivan Zvara
 • České Brezovo – Vladimír Sihelský
 • Divín – Ľubomír Mišík, Jozef Fízeľ
 • Kalinovo – Ľuboš Paprnák
 • Kokava nad Rimavicou – Milan Klapiš, Juraj Krahulec, Ladislav Kouba,
  Jaroslav Obročník, Ján Kvanda
 • Lovinobaňa – Milan Halaj
 • Lučenec – Štefan Kumštár, Rudolf Václavík, Ján Kantorák, Ondrej Strapko
 • Mýtna – Robert Kanda
 • Píla – Tomáš Suja
 • Podrečany – Miroslav Kubíček
 • Poltár – Pavel Obročník, Ján Kubiš, Jozef Krupa
 • Ružiná – Jozef Kvačkaj
 • Šoltýska – Ľuboš Laššák
 • Točnica – Daniel Ivanič, Ľubomír Karásek
 • Tomášovce – Milan Gibaľa, Tomáš Gibaľa, Ján Badinka
 • Utekáč – Rastislav Skrutek
 • Veľká Ves – Miroslav Jambrich, Ján Suja
 • Vidiná - Milan Šulek, Juraj Olšiak