Vitajte

            


 
Kontakty

Riaditeľ:
Mgr. Stanislav Spišiak noslc@noslc.sk 047/
43 315 34

Oddelenie odborných
činností:
Redakcia Rekus,
informačná činnosť:
Ján Šnúrik rekus@noslc.sk 45 127 03
Projektový manažér,
správa webu, fb:
Ing. Viktória Poliačiková poliacikova@noslc.sk 45 127 03
Divadlo, prednes,
spevácke zbory:
Mgr. Milada Bolyošová bolyosova@noslc.sk 45 127 03
Folklór, hudba, spev,
populárna hudba, moderný tanec:
Bc. Milan Gabera folklorhudba@noslc.sk 45 127 03
AVT, AMFO,
grafika:
Renata Ádamová adamova@noslc.sk 45 131 78
Dielňa ľudových
remesiel:
Veronika Kolčák dielnicka.nos@gmail.com 0918 491 688
Vzdelávanie, fb,
dokumentaristika:
Bc. Jana Cerovská vzdelavanie@noslc.sk 45 131 77
Menšinové kultúry: Karol Galcsík csemadoknogradi@gmail.com 45 131 77

Oddelenie ekonomicko
-technických činností:
Ekonómka: Ing. Milana Hroncová ekonomika@noslc.sk 45 131 76
Účtovníčka: Jana Slováková ekonomika@noslc.sk 45 131 76
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci

J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Tel.: + 421 47 451 27 03
e-mail: noslc@noslc.sk