Vitajte

            


 
Naši partneri


Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
www.vucbb.sk

Národné osvetové centrum Bratislava
www.nocka.sk

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií - AKOI
www.akoi.sk

Fond na podporu umenia - FPU
www.fpu.sk

Ministerstvo kultúry SR
www.culture.gov.sk


REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKÁ BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica
pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno,
v špecifických činnostiach pre Banskobystrický kraj
tel.: +421 048 / 415 3591, 412 5206, fax: 412 5122
e-mail: sosbb@sosbb.sk
www.sosbb.sk

Pohronské osvetové stredisko
Duklianskych hrdinov 21, 965 80 Žiar nad Hronom
pôsobnosť pre okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
tel.: +421 045 / 672 5136, fax: 672 3920,
e-mail: osvetaziar@stonline.sk
www.osvetaziar.sk

Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad 1, 960 26 Zvolen
pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva, Krupina
tel.: +421 045 / 5331659, 5334957, fax: 5324943
e-mail: osvetazv@stonline.sk
www.osvetazvolen.sk

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
pôsobnosť pre okresy Rimavská Sobota a Revúca
tel.: +421 047 / 5631 095, fax: 5621 222
e-mail: gmos@rsnet.sk
www.gmos.sk

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A. H. Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš
pôsobnosť pre Veľký Krtíš
tel.: +421 047 / 4831 746
e-mail: hios@h-ios.sk
www.h-ios.skObčianske združenie NOMAHO

www.nomaho.wz.sk

Občianske združenie RODON Klenovec

www.fsvepor.sk

MEDIÁLNI PARTNERI


www.casopisfolklor.sk