Vitajte

            


 
Máte nápad? Hľadáte partnera?
Potrebujete pomoc pri organizovaní kultúrneho podujatia?
Sme tu pre Vás! Neváhajte a skontaktujte sa s nami.


Novohradské osvetové stredisko
Vám ponúka svoje služby

  • pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských podujatí
  • poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ
  • výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa požiadaviek)
  • tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník
  • spolupráca na projektoch v prospech regiónu a jeho obyvateľov
  • sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudových remeselníkov
  • edičná a propagačná činnosť na objednávku iných subjektovCenník na tlač materiálu

(interná smernica k 12.1.2014)

Rozmnožovací stroj MINOLTA CF 1501

- tlač farebná A4 jednostranná
0,29€
- tlač farebná A4 obojstranná
0,57€
- tlač čiernobiela A4 jednostranná
0,04€
- tlač čiernobiela A4 obojstranná
0,08€
- tlač čiernobiela A3 jednostranná
0,08€-0,10€
- tlač čiernobiela A3 obojstranná
0,16€-0,20€
- tlač farebná A3 jednostranná
0,57€
- tlač farebná A3 obojstranná
1,13€Podporte nás!

Hľadáte príležitosť ako sa zviditeľniť a podporiť správnu vec? NOS svoju činnosť zameriava na širokú verejnosť rôznych vekových kategórií či národnostnej príslušnosti. Pripravujeme podujatia v rôznych oblastiach kultúry a osvety. K realizácii našej činnosti potrebujeme aj Vašu pomoc! Hľadáme práve Vás - sponzorov, donorov, regiónpatriotov, filantropov. Zviditeľnite sa podporením zmysluplných projektov pre ľudí v našom regióne! Radi Vás bližšie informujeme o našich aktivitách a zodpovieme Vaše otázky.