Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
Pavel Bielčik

majster ľudovej umeleckej výroby ľudových hudobných nástrojov
– fujár a píšťaliek.
Žije a tvorí v Kokave nad Rimavicou. Vyrábať fujarky sa naučil u známeho výrobcu Juraja Kubinca z Utekáča. Od roku 1970 pôsobil vo folklórnom súbore Kokavan a so svojou hrou na píšťalkách a fujare šíril dobré meno slovenského folklóru aj na vystúpeniach v zahraničí - Maďarsku, Poľsku, Česku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Nemecku, USA.

Bol odmenený mnohými certifikátmi, a to nielen za výrobu fujár a píšťaliek, ale aj za hru na nich. Vyrobil viac ako 530 fujár rôzneho ladenia, 2000 píšťaliek a asi 100 dvojačiek. Jeho hudobné nástroje vlastnia nielen folkloristi ale aj obdivovatelia folklórneho umenia v rôznych kútoch sveta. Fujary a píšťaly vyrába tradičným spôsobom – ručne a tradičnými nástrojmi. Do ich výroby vkladá celé svoje srdce a bohaté životné skúsenosti.

Unikáty: v roku 1974 vyrobil dvojitú fujaru, ojedinelú svojho druhu, pretože je z jedného kusa javorového dreva. Fujara je uložená v moskovskom múzeu. Hrajúca palica je vystavená v Slovenskom národnom múzeu na Bratislavskom hrade.

Pavel Bielčik sa narodil 18. 12. 1939 v Banskej Bystrici a v roku 2009 sa dožíva významného životného jubilea – 70 rokov.

Jubilantovi prajeme do ďalších rokov zdravie, tvorivý elán a aby nám ním vytvorené hudobné nástroje spríjemňovali život ešte veľa rokov.


Spevom a hrou na fujare sa predstavil majster Bielčik na Svetovom festivale umenia a kultúry 3.-5.12.2010 v Kórey a z návštevy si priniesol aj krásne ocenenie za prínos v oblasti umenia a tradičnej kultúry "World Master in Arts & Culture" v rámci World Masters Organizing Commitee v Soule.


Archív

- Majster Tibor Kobliček