Vitajte

            


 Ľudoví remeselníci

Kontakty na uvedených remeselníkov Vám okrem nás poskytne aj ÚĽUV a Prebudená pieseň.

Okres Lučenec a Poltár:

 • Albert Štefan - výrobca umeleckých nožov, Fiľakovo
 • Alexander Agócs - výrobca tárogató - 985 41 Šávoľ 45
 • Dana Bakšová - hrnčiarstvo, keramika - 980 12 Hrnčiarske Zalužany 209, mobil 0905 304 837
 • Peter Čordáš - výroba ľudových hudobných nástrojov - 985 41 Buzitka – Krásna 73
 • Štefan Gyetvai - keramika - Farská lúka 38, 986 01 Fiľakovo
 • Rastislav Kazár - kožušník - Podrečany 32, mobil 0904555176
 • Tibor Kobliček - výrobca ľudových hudobných nástrojov - 985 22 Turíčky 15, tel 047/4395301
 • Ladislav Kobliček - výrobca ľudových hudobných nástrojov a umelecký kováč - 985 22 Turíčky 15, tel 047/4395629
 • Pál Kökény - výrobca umeleckých mečov a dýk, Fiľakovo
 • Andrea Kosecová - umelecká kováčka, 980 33 Hajnáčka 211, tel 0903562349<(/LI>
 • Zoltán Kovács - výrobca drevených sôch, obrazov a palíc, Fiľakovo
 • Róbert Kováčik - kožiar, kovorytec, Tomášovce, mobil 0907644800
 • Erika Kováčiková - výrobky z kože, Lučenec, mobil 0915869297
 • Martin Kubinec - výrobca fujár - Sklárske sídlisko 15, 987 01 Poltár, tel 047/4222679
 • Jana Kurucová - kraslice (vosk) - Viešťanská 212, 985 56 Tomášovce, tel. 047/4371391
 • Ján Likavec - drevené výrobky, plastiky, Poltár
 • Anton Ľupták - výrobca fujár a píšťal, interpret - Buzitka, antonluptak@gmail.com, mobil 0908 914 258
 • Svetlana Matúšková - ľanové odievanie - Rúbanisko 2/42, Lučenec, mobil 0915544114, manufolktura@gmail.com
 • Emília Meszárosová - mozaika, Fiľakovo, mobil 0910 921 697
 • Július Mojžiš - umelecký kováč - Timravy 6,985 11 Halič, mobil 0918 356 221
 • Radoslav Mojžiš - šperkárstvo, Halič
 • Peter Molnár - výrobca husiel - Kukučínova ul., 986 01 Fiľakovo
 • Ivan Pupala - výrobca ľudových plastík a hudobných nástrojov - Tehelná 11,984 01 Lučenec, mobil 0903 515 199
 • Anna Rechtoríková - výrobky zo šúpolia, drotárstvo, paličkovanie - Sklárska 505/21, Poltár, mobil 0904 915 989
 • Viera Sanislová - paličkovaná čipka - Nálepku 25, 985 01 Kalinovo, tel. 047/4390433
 • Miroslava Sujová - šúpolie, Mýtna, mobil 0908 056 501
 • Janka Sláviková - plstenie, drôtené šperky, vyšívanie, textilné hračky - Lučenec, mobil 0908042321, miliobchodik@gmail.com

Spoločnosť MOTOLLA Fiľakovo:

 • Mgr. Anderko Andrea – výroba textilných bábok, medovníkov a dekoračných predmetov zo šúpolia, Lučenec
 • Benko Tünde – zdobenie kraslíc, navliekanie korálkov-výroba šperkov, Šíd, mobil 0903 432 926
 • Benko Pál – zdobenie tekvíc, viazanie pálky, Šíd
 • Kapsa Júlia – navliekanie a tkanie korálikov, Veľké Dravce
 • Gyetvaiová Zuzana – drôtovanie kraslíc, Fiľakovo, mobil 0907 807 981
 • György Henrieta – tkanie, pletenie šnúr rôznymi technikami, batikovanie, zdobenie kraslíc voskom, Radzovce
 • Molnár Monika – výroba dekoračných predmetov zo slamy, zdobenie kraslíc slamou, Fiľakovo

Kokava nad Rimavicou a okolie:

 • Jozef Badinka - výrobky z dreva a iných materiálov - Huta 66, 985 05 Kokava nad Rimavicou, mobil 0904 151 295
 • Ján Bambura - výrobky z dreva, nábytok a hračky - Komenského 39,985 05 Kokava nad Rimavicou
 • Pavel Bielčik - výrobca fujár a píšťaliek - Huta 39, 985 05 Kokava nad Rimavicou, tel. 0915 302 993, 047/4293154
 • Bohumil Habran - výroba nábytku a drevených hračiek - 985 05 Kokava nad Rimavicou
 • Peter Laššák - výrobky z kože, biče - 985 06 Utekáč 820, tel. 0903 317 035 047/4296210
 • Miroslav Moncoľ - výrobca drumble, fujár a opaskov - Rovienka, 985 05 Kokava nad Rimavicou, mobil 0904 560 434
 • Ľubomíra Žilková - tkanie na krosnách - Dobšinského 11/40,985 05 Kokava nad Rimavicou, mobil 0905 576 065
 • Rastislav Boško - ľudový rezbár, fujarista, píšťalkár - Sklárska 505/21, 987 01 Poltár, mail: bosko.rastislav@gmail.com

Okres Veľký Krtíš:

 • Ing. Anna Príbeliová - výroba krojovaných bábik - č.d. 31, 991 26 Bátorová, mobil 0915 808 706
 • Ján Trebula - výroba píšťaľ a fujár - Ul. B. Nemcovej 39, 990 01 Veľký Krtíš, tel. 047/4823221
 • Ján Miháľkin - paličky na pletenie paličkovanej čipky - 991 35 Sucháň 69, tel. 047/4874159
 • Mário Mikula - maľované obrázky, drevené hračky, upomienkové predmety - Lučenská 57,990 01 Veľký Krtíš,
  tel. 0915 213 173, 047/4822169
 • Zdenka Nosáľová - obrázky zo slaného cesta - 991 25 Príbelce 21
 • Veronika Kamasová - krojované bábiky - 991 42 Hrušov 459, tel. 047/4880226
 • Ján Hjaduch - slamienky - ošítky - 991 42 Hrušov 16
 • Lucia Lőrincová - keramika - Madáchova 33991 09 Balog nad Ipľom
 • Ing. Anna Mydlová - figúrky z kukuričného šúpolia - šúpolienky - 991 03 Veľký Lom, mobil 0908 851 055
 • Mgr. Iveta Žlnková - paličkovaná čipka - SNP 10990 01 Veľký Krtíš, tel. 0907 341 813, 047/4822443
 • Milan Babiar - ľudové hud. nástroje – píšťaly, fujary - 991 06 Želovce, mobil 0908 927 593
 • Zuzana Kováčová - krojované bábiky a čepce - 991 24 Horné Plachtince č. 6, tel. 047/4887327
 • Anna Urdová - medovníčky - Červenej armády 25 990 01 Veľký Krtíš, mobil 0904 275 680
 • Rado Hrebenda - košíky z prútia - 991 06 Želovce, mobil 0907 285 836