Vitajte

            


 
Umelecký prednes„Reč – to je hudba. Tak ako sa z atómov skladá vesmír, tak sa z jednotlivých hlások skladajú slová, zo slov vety, verše, z nich myšlienky, obrazy, z metafor celé básne a eposy. Každá z hlások, ktorá tvorí slovo, má svoju dušu, svoj charakter a svoju najvnútornejšiu náplň, ktorú musí prednášateľ (hovoriaci) pocítiť.“ (Svetozár Sprušanský)

Metodický materiál v rámci umeleckého vzdelávania od Evy Grohovej si môžete stiahnuť v nasledovnom odkaze (NOC):
https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/02/Moje-umenie-2019_PREDNES_AKO_CESTA_03.pdf?fbclid=IwAR2t2prgNe1hleMVRdziwomq5nafHYiZWuK_BZLu1EekHKWiKUH1rBHIjiI