Vitajte

            


 

OTVÁRANIE STUDNIČIEK NA TURÍCE

Projekt "Otváranie studničiek na Turíce" bol snahou o oživenie tradičného zvyku v Novohrade. Výzvu sme rozposlali nielen folkloristom, ale aj školám a obciam. Tých, ktorých oslovila a zapojili sa do projektu budeme prezentovať aj prostredníctvom našich novín a pochopiteľne všetkým ďakujeme. Niektorí zareagovali, iní nie. Prvým, kto sa prihlásil, bol starosta obce Šávoľ, Július Ferenc. Povedal, že studničiek majú viacej, začali už 19. mája a vyčistili dve, jedna sa volá „Teplý prameň“ a druhá „Pri Mocoyáku“. V Poltári sa do projektu zapojila Základná škola – Slobody, studničku vyčistili a zhotovili pekný drevený prístrešok. Rukávy si okrem žiakov „vysúkal“ nielen vedúci krúžku „Priateľ prírody“, zástupca riad. PaedDr. Peter Kostka, ale aj sám riaditeľ školy Mgr. Július Slavkovský. Studnička, zatiaľ bez názvu sa nachádza v lokalite za rybníkom v Zelenom. Taktiež starostka Zlatna, p. Margareta Murínová reagovala a výsledkom bolo vyčistenie studničky pod názvom „U panej“. V Kokave nad Rimavicou sa do projektu zapojil detský folklórny súbor (prípravka) pri ZŠ, na starosti ich má Mgr. Jana Becániová a rozhodli sa pre studničku v časti Huta. Najznámejšiu „Timravinu studničku“ nad Polichnom otvorili členovia FS Ipeľ z Lučenca pod vedením Mgr. Marcely Janštovej. Na výzvu zareagoval aj Dom Matice slovenskej v Lučenci a jeho riaditeľka, Ing. Rezková Alena sa podujatia aj osobne zúčastnila. celý článok, výzva


B U L L E T I N

V rámci akcie „Otváranie studničiek na Turíce“ sme zorganizovali jednu peknú akciu. Prvým momentom pre nás ale bola návšteva pána Šarkana v škole a jeho úpenlivá výzva na obnovenie studničky pod Striebornou, ktorá už bola naozaj riadne zanedbaná. Keď sme dostali do rúk výzvu Novohradského osvetového strediska v Lučenci na zapojenie sa do projektu „Otváranie studničiek na Turíce“, viac sme neváhali.
No my sme okrem tejto studničky vyčistili ešte aj potôčik v malej hôrke. Bol úplne zanesený bahnom a rôznym odpadom, ktorý tam nahádzali ľudia žijúci v jeho okolí. Odniesli sme odtiaľ tri veľké vrecia odpadu, a to sme sa tam vrátili ešte trikrát. Stálo to zato. Vidieť, ako potôčik veselo žblnká, vidieť tú krásnu čistú vodu, je to dobrý pocit.
Z týchto akcií máme dobrý pocit. Pramení z toho, že sme pomohli dobrej veci. No máme z nich aj veľmi zlý pocit. Ten pramení z neúcty niektorých ľudí k prírode, prostrediu v ktorom žijeme. celý článok

PaedDr. Ľubica Machavová, ZŠsMŠ Cinobaňa


Osobnosti regiónuZ histórie Novohradu

Novohrad sa rozprestiera v Juhoslovenskej kotline na juhu stredného Slovenska a Banskobystrického kraja. Severná časť jeho územia má hornatý charakter, zasahuje do neho Krupinská planina, Slovenské rudohorie a na východe Cerová vrchovina. Juh regiónu má nížinatý charakter. Jeho najvýznamnejším vodným tokom je rieka Ipeľ.

Bohatá minulosť tu po sebe zanechala odkazy v podobe pravekých hradísk, stredovekých pevností a hradov.

Slovania osídlili územie regiónu na prelome 6.-7. storočia. V 10. storočí južnú časť zabrali Maďari a na prelome 10.-11. storočia vznikol, v prostredí zmiešaného slovansko-maďarského osídlenia, Novohradský komitát.

V 13. storočí bolo územie postihnuté vpádom Tatárov. Po ich odtiahnutí sa začali budovať hrady Modrý Kameň, Divín, Halič, Šomoška a ďalšie pevnosti, ktoré boli súčasťou obrannej línie pred nájazdmi Tatárov a Turkov. Pod ich štyridsať rokov trvajúcu nadvládu sa postupne dostal celý Novohrad v druhej polovici 16. storočia. V 17. až 18. storočí zachvátili Novohrad stavovské boje a protifeudálne povstania.

K pozoruhodnému rozvoju regiónu došlo v 19. storočí. Ten pretrval až do vypuknutia I. svetovej vojny. Po páde Rakúsko-Uhorskej monarchie sa územie regiónu rozdelilo na región Novohrad (SR) a Župu Nógrád (MR).

Historický Novohrad je v súčasnosti zložený z okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš na slovenskej strane a Župy Nógrád na strane maďarskej. Významným medzníkom vo vývoji bolo založenie euroregiónu Neogradiensis, fungujúceho na princípe cezhraničnej spolupráce medzi obidvoma krajinami.

zdroj: Vitajte v Novohrade - publikácia vydaná NOS
v roku 2005 pri príležitosti X. MNFF