Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
Koncoročného stretnutie literárneho klubu VLAS

Fotogaléria z koncoročného stretnutia členov literárneho klubu VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2013 v Café Lehár v Lučenci. Podujatie otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS a jeho súčasťou bolo slávnostné uvedenie zborníka „Vlak literatúry“ zostaveného z tvorby autorov prihlásených do projektu s rovnakým názvom. Krstilo sa netradične – starými lepenkovými cestovnými lístkami a zborník pokrstila lektorka klubu, spisovateľka Hana Košková.

Vlak literatúry - zborník LK 2013
Adventné stretnutie

Galéria z dňa 14.decembra 2013 - regionálna prehliadka cirkevných a svetských zborov v Rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke.
Tvorivé dielne detského folklóru

Galéria z 29.-30. novembra 2013, Divín - projekt realizovaný za finančnej podpory MK SR.
Literárny Lučenec

VII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe pod názvom LITERÁRNY LUČENEC 2013, ktorý organizuje Novohradská knižnica, bol výnimočný pre člena nášho literárneho klubu VLAS, ocenený Daniel Szoó z Lučenca, získal 3. miesto za poéziu v II. vekovej kategórii. Blahoželáme!
Divadelná jeseň 2013 - Trebeľovce, Rapovce

Galéria z dňa 29.október 2013 - predstavenie "Cesta Janka Hraška veľkýmm svetom" - OZ Timrava, Divadlo mladých Lučenec v Trebeľovciach a Rapovciach.
Divadelná jeseň 2013 - otvorenie

Galéria z dňa 25.október 2013 - otvorenie Divadelnej jesene v Lučenci a prvé predstavenie "Kuchár na ostro" - pantomimická show, v ktorej účinkujú herci z krajín V4.
Vlak literatúry 2013

Galéria z dňa 24.október 2013.
Jesenné stretnutie - Vypálení slnkom

Galéria z podujatia Jesenné stretnutie - Vypálení slnkom, realizovaného v rámci projektu V4 STREAM s finančnou podporou Vyšehradského fondu Standard grants. NMG Lučenec, realizácia 26.septembra 2013.
Jesenné stretnutie - Autumn meeting

Galéria z podujatia Jesenné stretnutie, realizovaného v rámci projektu V4 STREAM s finančnou podporou Vyšehradského fondu Standard grants. NMG Lučenec, realizácia 24.septembra-6.októbra 2013.
Literárny klub V.L.A.S. na SLOVOMfeste

V dňoch 27.- 28. septembra sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie literárnych klubov SLOVOMfest, na ktorom sa aktívne prezentovali i členovia nášho literárneho klubu VLAS z Lučenca. V dopoludňajších hodinách vystúpili básnici a prozaici z dvoch literárnych klubov z B. Bystrice a v popoludňajších hodinách oživili Námestie SNP aj naši autori Martin Dzúr, Monika Račková, Evka Kmeťová a Ľubomír Činčura. Stretnutie s literárnym klubom z Prievidze a Levíc, vzájomná konfrontácia, výmena názorov, spoločná problematika pri vydávaní kníh, to všetko rezonovalo na tomto podujatí, ktoré sa konalo naživo a pred verejnosťou po prvý raz. Porovnávanie tvorby, klubová práca s autormi, ale aj rôznorodosť žánrov v literatúre obohatilo všetkých zúčastnených. Aj keď nám v podvečer, v čase vystúpenia už bolo trochu chladno, hrial nás záujem okoloidúcich, potlesk a záujem. Mali sme dobrý pocit, že nie sme izolovaní, že verejnosť a tvorcovia literatúry si budú aj vďaka takýmto spoločným stretnutiam stále viacej rozumieť.

Hana Košková

Pozn.red.: Nultý ročník literárneho festivalu Banskobystrický SLOVOMfest sa konal predovšetkým zásluhou členov-autorov Generácie Nula v Banskej Bystrici a za pozvanie nášho LK chceme aj touto cestou poďakovať Mgr. Marcelovi Pálešovi, ktorý to všetko mal „pod palcom“. Heslo ročníka „Tvoriť a byť (o)tvorený!“ sa naplnilo...
Mláky 2013

Stretnutie rodákov a folklórne popoludnie sa tradične konalo v osade Mláky - obec Látky. Galéria z dňa 31. augusta 2013.
Koliesko 2013

Festival ľudovej kultúry je najväčším folklórnym podujatím nielen v okrese Poltár, ale aj v celom regióne. Koná sa vždy začiatkom augusta, tento, v poradí už 23. ročník trval 4 dni, od 1. do 4. augusta 2013. Od štvrtka do nedele žila Kokava tradíciami. Starostlivo prepracovaný a atraktívny program je už samozrejmosťou... a dokonca aj počasie bolo na strane organizátorov. Otvárací ceremoniál je každoročne lákadlom a ani tento rok to nebolo inak. Koliesko otvoril starosta obce Ing. Ján Chromek a tentoraz v prekrásnom kokavskom kroji. Obec Kokava nad Rimavicou je hlavným organizátorom festivalu. Nasledoval program na strechách a balkónoch námestia pod názvom „Ozveny večera z vrchov a dolín“ a nesklamal. Sprievodných aktivít počas festivalu bolo neúrekom. O časť z nich sa zaslúžili aj osvetári, teda Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Na tomto ročníku sa podieľali na zabezpečovaní až 5 programov. Okrem dvoch výstav to boli: Košelisko na Koliesku, Dvor osvetársky a Jánošíkov filmový dvor. Viac informácií tu.
XVIII. MNFF

Galéria z 18. ročníka Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu v Lučenci dňa 26.júla 2013.
Posolstvo piesní Slovensku a svetu

Posolstvo piesní Slovensku a svetu bolo kultúrne podujatie venované 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda, otvorené pre všetkých ľudí, ktorým je osobne spievaná pieseň zážitkom, potrebou, naplnením. Vychádzalo z poznania, že piesne spievané v otvorenej krajine a najmä nad ňou mali a majú na Slovensku osobitné čaro a moc.
Konalo sa 20. júla 2013 o 12. hodine naraz na všetkých vybratých centrách spievania.
Skladalo sa z dvoch častí. Základného, jednotného programu pre všetky centrá spievania, ktorého obsahom boli vybraté, do presného poradia zostavené piesne často znejúce na Slovensku rôzneho pôvodu: ľudové, ľudové – znárodnelé, umelé (ktorých autori sú známi), chrámové spevy a piesne. Doplnkový program, odlišný pre každé centrum spievania, ktorého obsahom boli piesne obľúbené v okolí konkrétneho miesta spievania.

V našom regióne sa podujatia uskutočnilo na troch miestach:
- HRAD FIĽAKOVO, vystúpil FS Jánošík z Fiľakova a ŽSS Vidovienky z Vidinej.
- SLOPOVO – laz nad Klenovcom, na ktorom zazneli piesne troch kolektívov
- FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, Spevácky zbor Letokruhy pri MsÚ v Poltári a FS Vepor z Klenovca.
- HRAD DIVÍN – vystúpil domáci spevokol Javor Divín
Autorom konceptu, realizačným garantom podujatia a zostavovateľom Spevníka bol Viliam Ján Gruska. Záštitu nad podujatím prevzal Marek Maďarič, minister kultúry SR.
Smutná správa nás veľmi zasiahla

Práve v čase konania Východnej aj nás zasiahla tá smutná, smutná správa.
Navždy nás opustil PAVEL BÚTOR, kamarát so všetkými a kamarát všetkých, porotca mnohých folklórnych súťaží, lektor vzdelávacích podujatí , ale hlavne dobrý človek.
Kokavčan celou svojou dušou. Folklorista, tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový pracovník. Patril medzi významné osobnosti folklórneho hnutia na Slovensku.
Detstvo prežil v Kokave nad Rimavicou, ale aj keď žil v Bratislave, do Kokavy sa pravidelne a rád vracal, na svoju Kokavu by nedal dopustiť. My sme ho poznali až ako vedúceho folklórneho súboru Dimitrovec, ktorý úspešne viedol skoro 40 rokov.
Okrem súborových aktivít pravidelne pracoval vo rozličných programových komisiách a prípravných výboroch na festivaloch vo Východnej, Detve, na Myjave, ale na na Šafovej ostrohe a inde. Pre folklórne súbory na Slovensku vytvoril vyše 60 zaujímavých choreografií a jeho Klobúkový tancuje Lúčnica dodnes.
Nezanedbával ani „malé súbory“ vo svojom regióne – hlavne Kokavan, z ktorého vyšiel, boli mu blízke Rimavan, Sinec, Vepor.
Od septembra 2001 pracoval v Národnom osvetovom centre v Bratislave, ako odborný pracovník pre folklórne súbory a scénický folklorizmus.
Sústavne sa venoval práci vo folklórnom hnutí na Slovensku ako lektor pre folklór, člen porôt a programových komisií folklórnych festivalov.
V rokoch 2000-2005 bol predsedom Programovej rady FF Východná. Spolupracoval aj pri príprave festivalových ročníkov Kolieska.
V roku 2006 s prof. Oskárom Elschekom uviedli výnimočný program v Paríži, pri zapísaní fujary do kultúrneho dedičstva UNESCO.
No k jeho najmilším patrila Kokava nad Rimavicou. Bol unesený jej nádherným okolím, rád sa postretal s priateľmi a kamarátmi. V posledných rokoch sa pravidelne zúčastňoval na všetkých významnejších podujatiach „doma v Kokave“.

„Všetky kokavské piesne mám rád, všetky sú mi milé, ale pre mňa je a bude najmilšia melódia - Vrchárska nálada, ktorá nemá obdobu nikde na Slovensku. Tá vyjadruje aj smútok, žiaľ, aj radosť a potešenie zo života v našom krásnom, ale na živobytie nehostinnom kraji.“ Aj takto povedal o sebe v knihe Š. Repčoka: Kronika organizovaných foriem folklóru.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 12. júla 2013 o 14.00 hod. v evanjelickom kostole v Kokave nad Rimavicou.

Paľo, nech Ti je kokavská zem, ktorú si mal tak rád, ľahká! Odpočívaj v pokoji!
Svetlo zo Solúna

Galéria z podujatia venovaného 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Program sa realizoval 5. júla 2013 v Brezničke a v Lučenci s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Deti deťom - Children for children

Galéria z podujatia Deti deťom, realizovaného v rámci projektu V4 STREAM s finančnou podporou Vyšehradského fondu Standard grants. Dňa 17.júna v Cinobani, 19. júna vo Fiľakove a 20. júna v Kokave nad Rimavicou.
Vyhodnotenie krajskej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2013

Vyhodnotenie - Medzi ocenenými boli aj naši umelci:
Peter KOVÁCS GARP - farebná fotografia, čestné uznanie za fotografie Bez názvu I. – II
Artur JAMNICKÝ - čiernobiela fotografia, 1.cena za fotografie Poznámky z výstavy I. – III.
Radka ŠTAUDINGEROVÁ - farebná fotografia kat. do 21 rokov, 1.cena za kolekciu fotografií
Kristóf ANTALICZ - čiernobiela fotografia kat. 16 rokov, čestné uznanie za fotografiu Lukostrelci
Krajská tvorivá dielňa neprofesionálnej výtvarnej tvorby, fotografie a filmu

Fotogaléria z podujatia na Pustom hrade, 24.-26.5.2013.
Miroslav Oroszi - výber z tvorby

Fotogaléria - výstava v priestoroch sídla NOS v Lučenci sprístupnená od 22. mája 2013.
Spomienky nestarnú

Tento názov pre svoju výstavu obrazov si vybral Miroslav Hrdlička. Výstava je inštalovaná v Malej galérii Domu Matice slovenskej v Lučenci. Vernisáž sa konala 22. mája 2013 o 15.30 hod. Výstava potrvá do 13. júna a otvorená je v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod.
KVET KULTÚRY 2013

Deň kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja spojený so slávnostným udeľovaním ocenení „Kvet kultúry a umenia“ sa konal 17. mája 2013 v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene. Otvoril ho predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka. Z jeho rúk si symbolický Kvet kultúry prevzalo 10 ocenených, z toho 8 jednotlivcov a 2 kolektívy. Z nášho regiónu získali cenu až dvaja zástupcovia. Za výrazný podiel na rozvoji kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach bola ocenená Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Ďalším bol rodák z Českého Brezova, PhDr. Ján Žilák, CSc., pracovník Centra vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a ocenenie získal za dlhodobé výsledky pri cieľavedomom vyhľadávaní, uchovávaní a šírení bohatstva kultúrneho dedičstva. „Všetci ocenení si zaslúžia obrovský obdiv a úctu, pretože v dobe, ktorá pre kultúru nie je priaznivá, pracujú s láskou a nadšením. Mnohí z ocenených aktivizujú iných, prinášajú nové inovatívne formy, prezentujú umelecké diela, snažia sa vzbudiť v ľuďoch lásku ku kráse a umeniu. Za ich prácu v oblasti kultúry im patrí veľké ďakujem,“ uviedol na slávnostnom udeľovaní cien župan Vladimír Maňka. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
Deti deťom - Children for children

Galéria z podujatia Deti deťom, realizovaného v rámci projektu V4 STREAM s finančnou podporou Vyšehradského fondu Standard grants. Divadlo B.S.Timravy Lučenec, realizácia 12.-15.máj 2013.
Heligónky nad Budinou

XX. ročník regionálnej prehliadky sólistov heligonkárov sa konal 11. mája 2013 v Kultúrnom dome Budiná. Galéria z podujatia.
Detský folklórny festival

Krajská súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov sa konala 7. mája 2013 v Dome kultúry v Kokave nad Rimavicou. Galéria z podujatia.
Detský folklórny festival

Regionálna súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov sa konala 26. apríla 2013 v Divadle B.S. Timravy v Lučenci. Prihlásených bolo celkom 6 súťažiacich kolektívov. Odborná porota pracovala v zložení: Mgr. Stanislava Zvarová, Juraj Matiaš a Mgr. Atilla Agócs. V Zlatom pásme s postupom na krajskú prehliadku, ktorá sa bude konať 7.5.2013 v Kokave nad Rimavicou postúpili:
- DFS RADOSŤ pri OZ Ipeľ z Lučenca pod vedením Marcely Janštovej s choreografiou „Na hádanky“
- DFS KOKAVAN pri ZŠ s MŠ a MKS v Kokave n/R. pod vedením J. Becániovej a J. Obročníkovej s choreografiou „Dievčenské hry“

Strieborné pásmo patrilo DFS PITYPANG pri ZŠ J. Kármána v Lučenci, vedúcou je Nóra Kertészová a choreografom Norbert Paluch a súbor sa predstavil choreografiou „Podunajské hry a tance“. V bronzovom pásme sa umiestnili: DFS JÁNOŠÍK pri Dome MS vo Fiľakove pod vedením Miroslavy Podhorovej s choreografiou „Jarné hry“ a DFS KOKAVAN – mladšie deti s choreografiou „Na húsky“ . Za individuálny tanečný prejav bola ocenená Magdaléna Horváthová z DFS UNGRIKANE ROMA z Veľkých Draviec, ktorý pracuje pod vedením Alžbety Illésovej a Jozefa Oláha.
Výstava Margity Janštovej

Galéria z prezentácie tvorby Margity Janštovej - 22.-30. apríl 2013, Kultúrny dom Halič.
Mládež spieva

Dňa 19. apríla 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici konala súťažná prehliadka detských speváckych zborov Banskobystrického kraja Mládež spieva. Náš región na prehliadke reprezentoval detský spevácky zbor Campanella, ktorý pracuje pri CZUŠ Lučenec, detašované pracovisko Breznička. Členmi zboru sú deti z Brezničky, pre ktoré je vzorom predovšetkým ich úspešný „veľký“ zbor Campana. Malí speváci spievajú chrámové, ľudové i klasické zborové piesne. Z týchto skladieb zostavila dirigentka Terézia Kelementová aj súťažný repertoár. Okrem toho naštudovali zboristi aj súťažnú skladbu Chýrna svadba od Iris Szeghyovej a skladbu Hajulienky, haj od nášho významného hudobného skladateľa Zdenka Mikulu, ktorý tohto roku zomrel. Odborná porota v zložení Prof. Dr. Milan Pazúrik, CSc., Dr. Katarína Koreňová, ArtD., a Dr. Alfonz Poliak, PhD udelila zboru Campanella strieborné pásmo. Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspešných vystúpení.
59. Hviezdoslavov Kubín

Galéria a výsledky z regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy dňa 15.a 16. apríla 2013 v Lučenci.
O CENU RIADITEĹKY NOS A PRIMÁTORKY MESTA 2013

Výsledky z regionálnej súťažnej prehliadky v modernom tanci z dňa 12. apríla 2013.

DETI - postupujúci:
- Mažoretky Iuvenesky, CVČ Fiľakovo
- Romani luludi, ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou


JUNIORI - postupujúci:
- ZUŠ Poltár
- Rytmik, ZŠ s MŠ Radzovce
- United group, Holiša
- K.R.B.K. dance, ZŠ Haličská cesta 7 Lučenec

Cena riaditeľka NOS a postup na krajskú súťaž
- Mažoretky Iuvenes, CVČ Iuvenes Fiľakovo


MLÁDEŽ - postupujúci:
- Storm, Miestne kultúrne stredisko, Kokava nad Rimavicou

Cena primátorky a postup na krajskú súťaž
- Floor Rockerz, CVČ Lučenec
Rozprávková skrinka - Fairy box

Galéria z podujatia Rozprávková skrinka, realizovaného v rámci projektu V4 STREAM s finančnou podporou Vyšehradského fondu Standard grants. Dom kultúry Poltár, dňa 26. marca 2013.
44. Kármánove dni

Kármánove dni sa organizujú už tradične každý rok v mesiaci marec na počesť významného spisovateľa, rodáka mesta Lučenec. Tohtoročné sa začali usporiadaním okresnej súťaže v umeleckom prednese v jazyku maďarskom Mihálya Tompu 7. – 8. marca. V rámci kultúrnych dní sa uskutočnili besedy so spisovateľmi aj s prezentáciou knihy: 7. marca s Péterom Aichom, 22. marca s Ottó Farkasom. Dňa 20. marca v netradičnom prostredí v kaviarni Lehár vystpúpili členovia Divadla Józsefa Kármána . Dňa 15. marca sa uskutočnilo pietny akt kladenie vencov pri pomníku Józsefa Kármána. Potom nasledoval slávnostný kultúrny program v Dvorane Reduta pri príležitosti 165. výročia boja maďarov za slobodu a nezávislosť z roku 1948. V programe vystúpili žiaci Základnej školy Józsefa Kármána, komorný spevácky zbor Serly, členovia Divadla Józsefa Kármána, ľudová hudba Folk Lc, detský FS Pitypang a spevák Kelemen Gábor. Záverečné podujatie sa uskutočnilo 23. marca - beseda s geológom, prírodovedcom a cestovateľom Árpádom Juhászom z Maďarska. 44. Kármánove dni organizovala Zálkadná organizácia Csemadoku v Lučenci, Oblastný výbor Csemadoku v Lučenci a BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Krst knihy Hany Koškovej "Uľa - Fuľa krotí farby"

Galéria z krstu knihy dňa 19. marca 2013 o 16.00 hod. v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Najnovšiu knihu uviedla do života spisovateľka a priateľka autorky, PhDr. Marta Hlušíková z Rimavskej Soboty. V rámci podujatia si autorka prevzala najvyššie ocenenie Národného osvetového centra - Medailu Daniela Gabriela Licharda, ktorú pani Koškovej odovzdala riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci, Mária Ambrušová.
JÁNOŠÍKOVA SKRÝŠA

V sobotu, 16. marca 2013 sa v osade Ďurkovka nad Utekáčom spomínalo na Juraja Jánošíka. Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie náučného chodníka, ktorý sprístupnil historické miesto skrýše tak, ako ju sám Jánošík opísal na súde v Liptovskom Mikuláši, dňa 16. marca 1713, teda deň pred svojou smrťou.
„Jako sa ide od Jablonki na Klenovetz k Cisarskim horám na pravú ruku idúce, na gruňe u jednej jedli proti kterej jedli je ruka viťata na Buku, že má svoje veci zachovanje.“ Toto je odpis originálu Trpného vypočúvania Jánošíka, ktorý urobil básnik Janko Kráľ 15.9.1844 a overil G.F.Belopotocký.
Nápad sa zrodil v hlave lesníka Stanislava Bystrianskeho a myšlienku podporil spoluobjaviteľ skrýše Ján Mičovský, poslanec NR SR. Návštevníkom sa rozdávali pamätné listy, mapky skrýše a cínové prívesky, okrem dvoch informačných tabúľ bola odhalená aj drevená socha Jánošíka. V kultúrnom programe vystúpilo Kokavské fujarové trio, FS Vepor z Klenovca a terchovská muzika Huboké. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej.
CINEAMA 2013

Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby sa uskutočnila 16.3.2013 vo Veľkom Krtíši. Súťažilo 9 filmov, z ktorých 5 postúpilo na krajskú súťaž do Žiaru nad Hronom. Náš región zastupoval Dušan Dojčiar z Haliče. Víťazi na fotografii vpravo - zľava: Dominik Gyorgy, Ivan Vredík, Róbert Tóth.


Súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2013 je súťaž určená filmovým amatérom, má tri postupové kolá a iba tí najlepší sa prebojujú až do celoštátneho kola: výsledková listina a článok KP Cineama.
Výtvarné spektrum 2013

Vernisáž Krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné Spektrum 2013 sa uskutočnila 13.3.2013 vo výstavných priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici. Náš región reprezentovali nasledovní autori: Timea Mihalidesová, Pavel Ožďáni, Gizela Schneiderová, Margita Janštová, Anna Brijaková, Adela Balázsová a OCENENÁ Kristína Šuhajová – cena za triptych. Do celošátneho kola postupujú: Timea Mihalidesová, Pavel Ožďáni a Kristína Šuhajová. Výstavu môžete vzhliadnuť do 21.4.2013.
Prečo som na svete rád

Galéria z 18. ročníka putovnej výstavy výtvarných prác - výtvarný projekt s protidrogovým zameraním v priestoroch Domu MS v Lučenci od 12.do 22. marca 2013.
Tvorivá divadelná dielňa

Galéria z tvorivej dielne pre amatérskych divadelníkov a tvorcov divadla pre deti a mládež v Kokave nad Rimavicou, 8.-9. marca 2013.
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu

Dňa 7.-8. marca 2013 sa konalo v Lučenci okresné kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v jazyku maďarskom. Vyhlasovateľom súťaže je Republiková rada Csemadoku v Bratislave. Organizátorom okresnej súťaže bolo BBSK-Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Csemadok Novohradský oblastný výbor - výsledky.
Fašiangy v regióne

Fotogaléria - Takto sa fašiangovalo v Novohrade a Malohonte.
Nepáľ ma Nepál

Vystavujúci autor: Ľubomír Činčura. Fotogaléria z vernisáže - 15. február 2013, Dom MS v Lučenci.
Peľom pokrstili knihu

Slávnostná prezentácia najnovšej básnickej zbierky spisovateľky Hany Koškovej pod názvom "ROBOTNICA NA POSLEDNÚ CHVÍĽU" sa konala 25.1.2013 o 16.00 hod. v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Otvorila ju Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG. Krstným otcom knihy bol Martin Dzúr, ktorý pravým včelím peľom uviedol knihu do života.
Posolstvo Vianoc

Galéria z 15. decembra 2012 vo Veľkej Vsi a v Trebeľovciach.
Adventné stretnutie

Galéria z 8. decembra 2012 v Brezničke.
Svetlo zo Solúna

Galéria z 2. decembra 2012 v Divíne a v Haliči.
Výtvarné podoby Sv. Cyrila a Metoda

Galéria z vernisáže - 28. novembra 2012 v Dome Matice slovenskej v Lučenci.

Ocenení vystavujúci autori


Archív pozvánok, plagátov a propozícií z roku 2013


Programové letáky z roku 2013
Informácie k podujatiam realizovaným v uplynulých rokoch - Archív