Vitajte

            


 
Folklórne prehliadky a festivaly


 • Medzinárodný novohradský folklórny festival
  - júl, Lučenec, Radzovce, Fiľakovo, Divín

  Od roku 1995 ho organizuje Župné osvetové a turistické stredisko v Šalgotarjáne /MR/. Spoločná hranica so Slovenskom a veľmi dobré susedské vzťahy so Slovenským Novohradom podnietili organizátorov od roku 2000 vytvoriť spoločný festival v jednom termíne na obidvoch stranách hraníc, ktorý je ojedinelým projektom v Európe. NOS je hlavným organizátorom v SR. Cieľom festivalu je uchovávanie ľudových tradícií. V programových blokoch sa predstavujú národné a národnostné súbory oboch štátov a súbory z celej Európy . Zlatým klincom programu je vystúpenie súboru z iného kontinentu. V rámci festivalu sa pripravujú a organizujú výstavy, antológia detského folklóru, ľudové nástroje, tvorivé dielne, ľudové remeslá a ľudová slovesnosť.
  História festivalu Galéria XII. ročníka


 • O zlatú guľôčku - obvodové kolá a regionálna súťažná prehliadka v ľudovom speve detí - november, Lučenec
  Súťažná prehliadka v ľudovom speve detí, ktorá má dlhú tradíciu a teší sa obľube ako zo strany súťažiacich, tak aj divákov. Výberových kôl sa zúčastňuje približne 60 súťažiacich, z ktorých odborná porota vyberá na okresné kolo 10 - 15 postupujúcich. Tí sa predstavia v súťažnom galaprograme spolu s hosťom, ktorým je väčšinou známy spevák ľudových piesní.


 • Regionálna súťažná prehliadka heligonkárov - máj, Budiná
  Táto súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov gombíkovej harmoniky - heligónky a tiež miestom pre konfrontáciu inštrumentálnych výkonov heligonkárov. Každoročne túto prehliadku pripravujeme v spolupráci s Obecným úradom Budiná. Samotnú súťaž spestruje bohatý kultúrny program, v ktorom sa naposledy predstavila dedinská folklórna skupina Bažalička z Plachtiniec. Na záver samozrejme nemôže chýbať tradičná ľudová zábava.


 • Regionálna prehliadka choreografií FS - jún, obce regiónu


 • Regionálna súťažná prehliadka hudobný folklór, dospelí - október, Dolná Strehová


 • Regionálna súťaž folklórnych skupín - október, Vidiná


 • Regionálna súťažná prehliadka choreografií DFS - apríl, Lučenec


 • Regionálna súťažná prehliadka detský hudobný folklór - apríl, Lučenec